Romfergen Columbia – Informasjonsnotat nr. 1

STS-107 crew
Mannskapet på STS-107
2 februar 2003

ESA INFO 02-2003. Omkring klokken 15.00 norsk tid lørdag 1. februar ble romfergen Columbia ødelagt og syv NASA-astronauter omkom. De syv var Rick Husband (fartøysjef), William McCool (pilot), Michael Anderson (nyttelastsjef), Kalpana Chawla (ferdspesialist), Laurel Clark (ferdspesialist), David Brown (ferdspesialist) og den israelske astronauten Ilan Ramon (nyttelastspesialist).

Generaldirektør Antonio Rodotà og direktør for bemannet romfart, Jörg Feustel-Büechl, har uttrykt ESA´s kondolanser overfor NASA-sjefen pluss andre i NASA´s ledersjikt og, gjennom dem, overfor astronautenes familier.

Fakta om ferden

Romfergen Columbia ble skutt opp 16. januar 2003 med en Spacehab-seksjon for en 16 dagers forskningsferd med betegnelsen STS-107. Romfergens bane hadde en høyde på 274 km og en inklinasjon på 39 grader. Ferden gikk altså ikke til Den internasjonale romstasjonen.

På en vanlig ferd starter tilbakevendingen omkring en time før landing. Avstanden til KSC (Kennedy Space Center) i Florida er omkring 8000 km. På den tiden er fergen i en høyde på 170 km og beveger seg omkring 28000 km/h. Romfergen settes i riktig stilling for møtet med atmosfæren.

Det skjer fem minutter senere i en høyde av 122 km og med en automatisk styrt operasjonssekvens overvåket av datamaskinene om bord. Et kommunikasjonsavbrudd vil inntreffe når radiosignalene ikke kan trenge gjennom laget av ionisert gass som omgir romfartøyet når temperaturbelastningen er størst.

Tilbakevendingen som et hele kan gjennomføres med automatisk eller manuell styring.

Columbias tilbakevending 1. februar var ikke normal. Omkring klokken 15.00 ble kommunikasjonen brutt mens romfergen befant seg over Texas omkring 16 minutter før beregnet landing. Romfergens høyde var 62 km, hastigheten litt over 18 ganger lydens. Avstanden til KSC var 1400 km.

Videoopptak viser at fergen følger en jevn kurs og synes å gå langsomt i oppløsning. Vrakdeler falt ned over et stort område av det østlige Texas og Louisiana, der en omfattende lete- og oppsamlingsseksjon pågår.

NASA-sjef Sean O´Keefe har opprettet et Interagency Mishap Investigation Board, som vil foreta en uavhengig gjennomgang av hendelser og aktiviteter forut for det tragiske tapet av syv astronauter. En uttalelse fra romfergesjef Ron Dittemore kommer inn på muligheten av at Columbias venstre ving kan ha vært skadet under oppskytningen, men det er ennå umulig å si noe om dette eventuelt har hatt noe med hendelsesforløpet å gjøre. Alle data blir nøye passet på slik at de, sammen med vrakdelene, kan bli brukt for å finne årsaken til ulykken.

I mellomtiden er romfergeflåten satt på bakken. ESA-astronaut Christer Fuglesangs ferd, planlagt for juli 2003 med romfergen Atlantis, er under vurdering.

Den internasjonale romstasjonen

Ekspedisjon 6 mannskapet, som for tiden er i Den internasjonale romstasjonen, består av NASA-astronaut Kenneth Bowersox (stasjonssjef), den russiske kosmonauten Nikolai Budarin (teknisk medlem) og NASA-astronaut Donald Pettit (forskningskoordinator). De ble skutt opp 24. november 2002 med Endeavour på STS-113, og skulle etter planen ned i midten av mars med Atlantis.

Et russisk ubemannet forsyningsfartøy, Progress 9, ble frakoblet romstasjonen etter planen 1. februar, og et nytt forsyningsfartøy, Progress 10, ble skutt opp 2. februar med drivstoff og andre forsyninger.

Det er tilstrekkelig med mat, vann, drivstoff etc. om bord for flere måneders normal operasjon. Den tilkoblede Sojus 5 skal være livbåt i hvert fall til mai 2003.

Den russiske romorganisasjonen Rosaviakosmos og NASA er nå i gang med å bestemme forsyningsbehovet for romstasjon og mannskap de kommende månedene, og skal sette opp en revurdert oppskytningsplan for Progress 11 (opprinnelig planlagt i juni 2003) og Sojus 6 (april 2003).

Neste mannskapsutskiftning skulle egentlig ha funnet sted i mars med romfergen Atlantis. Neste Sojus-ferd, opprinnelig planlagt 26. april, blir en livbåtutskiftning der ESA-astronaut Pedro Duque inngår i besetnigen. Også denne ferden er nå under vurdering, men i mellomtiden fortsetter Pedro Duque og André Kuipers, som er satt opp på Sojus 7 i oktober, treningsprogrammet.

De neste romfergeferdene til Den internasjonale romstasjonen skulle ha som hovedoppgave å levere fem rammeverk-segmenter og solving-installasjoner etter en ferd med en gjenbrukbar forsyningsseksjon. Så skulle Node 2 leveres til stasjonen i februar 2004. Virkningen av Columbia-tragedien på rekkefølge og tidsplan skal vurderes i ukene som kommer.

ESA-nyttelastene om bord i Columbia

På den skjebnesvangre ferden medførte romfergen Columbia en Spacehab Research Double Module med syv ESA-nyttelaster. Med en samlet masse på 600 kg utgjorde de 25 prosent av nyttelastene på romfergens midtre dekk og i Spacehab.

Alle nyttelaster virket utmerket på 16 dagers ferden, men for fire av dem vil det ikke foreligge noe resultat fordi prøver og data er gått tapt.

For de øvrige tre – Com2Plex, FAST (Facility for Adsorption and Surface Tension) og ARMS (Advanced Respiratory Monitoring System) er data tilgjengelig for videre bearbeiding.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.