Romteknologi i bruk på Jorden

Space alloys help mend bones
9 august 2002

Ny bruk av ”intelligente” materialer samlet atskillig interesse ved Farnborough-utstillingen i juli. Materialene kan anvendes til formål som varierer fra astronauters hansker til tannregulering.

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.