Romteknologi mot multiresistente bakterier

Plasma kan behandle kroniske sår
27 mai 2011

Teknologi utviklet med støtte fra ESA basert på forskning fra den internasjonale romstasjonen gir nye metoder for å beskytte sykehuspasienter mot multiresistente bakterier.

Ved å bruke plasma, det vil si superopphetet, elektrisk ladd gass, utvikler forskere ved Max Planck-instituttet for utenomjordisk fysikk nye måter å drepe bakterier og virus på.

- Plasma kan gi god støtte til vårt eget immunsystem, sier Gregor Morfill, direktør for instituttet.

Multiresistente bakterier

International Space Station as viewed from Space Shuttle
Den internasjonale romstasjonen

I de siste årene det vært en dramatisk økning av såkalte superbakterier. Disse bakteriene overlever selv de sterkeste antibiotika-typene som vi har å forsvare oss med.

Staphylococcus aureus, eller MRSA, er en av slike multi-resistente bakterier. De dukker hovedsakelig opp på sykehus.

Bare i Europa dreper denne bakterien 37 000 mennesker hvert år, smitter mer enn 150 000 pasienter og forårsaker helsekostnader for mer enn 380 millioner Euro årlig.

Mer effektiv desinfisering

Thomas Reiter with a training model of PK-3 Plus
Astronaut Thomas Reiter med plasmaforsøket PK-3 Pluss

Bakterier utvikler seg stadig og noen blir resistente mot de vanligste typene antibiotika. I dag er god hygiene den beste måten å hindre spredningen av bakterieinfeksjoner på.

Leger og sykepleiere må vaske hendene mellom hver pasient. Gulv, dørhåndtak, forheng og gardiner og alt annet som kan overføre infeksjoner må vaskes grundig.

Plasma kan gjøre slik desinfisering både lettere og raskere. Det er også mer effektivt enn for eksempel UV-lys, som bare rengjør i overflaten. Plasma trenger ned i sprekker og hulrom.

På sykehus og hjemme

Atmospheric plasma equipment
Plasmasystem for desinfisering

- Desinfisering av plasma kan brukes til svært mye, fra håndhyigene til desinfisering av medisinske instrumenter, personlig hygiene og tannhelse, og mye, mye mer, sier Morfill.

Med hjelp fra ESA utvikler Morfill og kollegene hans et system beregnet på sykehus. Men i fremtiden kan slik kald plasmateknologi også bli en del av hverdagen hjemme.

Plasma kan i tillegg brukes til å desinfisere satellitter og romsonder slik at de ikke tar med seg bakterier fra jorda til andre planeter.

Ti år med fysikkeksperimenter

Plasmasystem for rengjøring av hender

Desinfeksjonssystemene er et resultat av ti års forskning på plasma.

Det begynte ombord på den internasjonale romstasjonen. Der har Morfills ESA-støttete fysikkeksperimenter vært i gang siden 2001.

Det er det lengste romeksperimentet som har blitt utført innen bemannet romfart. Mer enn 24 astronauter og kosmonauter har vært med.

Teknologidemonstrasjon og overføring

Romforskningen gjorde at Morfill og kollegene hans innså at plasma kunne komme til nytte på jorda også. Morfill henvendte seg til ESAs program for overføring av teknologi.

- Støtten fra ESA har spilt en sentral rolle i å omdanne et fysikkeksperiment til teknologi som kan redde liv på jorda, både gjennom støtte for å demonstrere den aktuelle teknologien og gjennom direkte teknologioverføring, sier Morfill.

Du kan lese mer om ESAs program for teknologioverføring og prosjekter som demonstrerer teknologioverføring på lenkene i menyen til høyre eller på ESAs TTP nettside ESA TTP website.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.