Satellittnavigasjon vil kunne gi tryggere olympiske leker

New 2004 Olympic stadium, Athens
Atens nye olympiastadion for lekene i 2004
30 juli 2004

En fremtidig opptrapping av sikkerheten rundt De olympiske leker og lignende arrangementer vil kunne komme med hjelp fra rommet gjennom teknologi utviklet av European Space Agency.

Nylige prøver med satellittnavigasjonssystemet European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) har vist hvordan denne teknologien kan brukes for å øke sikkerheten under store arrangementer.

Ved hjelp av ulike simuleringer ble EGNOS prøvet i forskjellige typiske miljøer for det forestående kjempearrangementet. EGNOS er første skritt innen satellittnavigasjon i Europa før Galileo. Prøveprosjektet, som går under navnet Instant Olympic, er lansert og finansiert av det 5. rammeprogrammet i EU, og Galileo Joint Undertaking tar seg av den tekniske samordningen.

Prosjektet omfatter den italienske organisasjonen Next og det greske selskapet Algosystems. Det dreier seg om en ”infomoboil”-tjeneste for sikkerhetskritiske bruksområder basert på integrerte globale satellittnavigasjons-terminaler. Målet er å dekke behovet ved et gigantarrangement som De olympiske sommerlekene i Hellas i 2004.

Guard on duty near Olympic stadium with special handheld device
Sikkerhetsvakt ved olympiastadion med en spesialkonstruert, håndholdt datamaskin

Det første eksperimentet, som pågår i Aten, er administrasjon av et sikkerhetsselskap. Sikkerhetsvaktene er utstyrt med en liten, bærbar datamaskin, en såkalt PDA (personal digital assistant), som kan benyttes til å varsle hovedkvarteret ved behov. Hovedkvarteret kan deretter straks sette i verk nødvendige tiltak. Ledelsen i operasjonssentralen har nøyaktig oversikt over hvor vaktene befinner seg dessuten tilgang til sanntidsinformasjon om situasjonen med bilder og lyd, og kan handle på grunnlag av dette.

Sentralen vet for eksempel hvor alle de spesialutstyrte patruljebilene befinner seg, og kan derfor alltid dirigere nærmeste bil til det aktuelle stedet.

Boat used for demonstration offshore of Athens
Demonstrasjonsbåt utenfor Aten

Et annet system som prøves ut i Hellas, er administrasjon av en flåte fritidsbåter. Båtene trafikkerer kysten utenfor Aten, og er utstyrt med vanntette, håndholdte datamaskiner. Dette utstyret angir båtens nøyaktige posisjon, og kan brukes til dataoverføring.

Hvis det oppstår problemer, kan folk ombord i båten varsle eierens hovedkvarter. Her vil man straks få en klar oppfatning om situasjonen på grunnlag av bilder som overføres. Bildene kan for eksempel vise skader. Det er dessuten mindre risiko for å komme på avveie på grunn av dårlig vær eller sviktende instrumenter. Båteieren har et kart med posisjonen til alle båtene sine.

Waterproof handheld device giving position and data transfer
Vanntett, håndholdt enhet for posisjonsbestemmelse og datoverføring

EGNOS gjør det enklere å tilkalle hjelp i mange situasjoner. For De olympiske leker vil EGNOS levere nye tjenestersom vil kunne gjøre hverdagen sikrere for oss alle.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.