Envisat skapar den mest detaljerade världskartan någonsin

MERIS-mosaik maj–november 2004
9 maj 2005

Just nu håller ESA:s miljösatellit Envisat på att skapa den mest detaljerade bilden någonsin av jordens landyta. Syftet med GLOBCOVER-projektet är nämligen att ta fram en global karta över jordens landtäcke med tre gånger högre upplösning än någon tidigare satellitkarta.

Det blir en unik avbildning av jordens yta år 2005, uppdelad på mer än 20 skilda landtäckesklasser. Användningsområdena för den färdiga GLOBCOVER-kartan kommer att vara otaliga, t.ex. uppföljning av trender i den globala markanvändningen, studier av naturliga och kontrollerade ekosystem och modellering av klimatförändringar och deras effekter.

Envisats MERIS-instrument (Medium Resolution Imaging Spectrometer) används i detta projekt genomgående i läget ”full upplösning” för att få fram bilder med en rumsupplösning på 300 meter. I genomsnitt registreras bilder under 150 minuter varje dag.

GLOBCOVER comparison
Jämförelse av resultaten från de olika satellitsensorerna

ESA:s forskare räknar med att det kommer att behövas 20 terabyte bildinformation för att pussla ihop den världsomspännande GLOBCOVER-kartan – en datamängd som motsvarar 20 miljoner böcker. De har lagt upp en strategi för bildregistreringen baserad på de regionala klimatmönstren och kan på så sätt minimera moln- och snötäcke. För vissa områden har forskarna planerat flera bildregistreringar för att kunna ta hänsyn till årstidsvariationerna hos landtäcket.

Andra sensorer ombord på Envisat arbetar tillsammans med MERIS. Det avancerade ASAR-instrumentet (Advanced Synthetic Aperture Radar) används för att särskilja snarlika landtäckesklasser, som våtmarker och fuktiga tropiska regnskogar. Slutligen kommer informationen från satellitens AATSR-instrument (Advanced Along Track Scanning Radiometer) att användas för att korrigera atmosfäriska störningar och så kallad molnmaskning, det vill säga eliminering av molnpixlar.

MERIS FR acquisitions
MERIS' bildregistreringar med full upplösning sedan december 2004

I det två år långa GLOBCOVER-projektet, som organiseras som en del av Data User Element (DUE) inom jordobservationsprogrammet, samarbetar ESA med ett nätverk av internationella partners, däribland FN:s miljöprogram (UNEP) och livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), EU-kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC), det internationella geosfär-biosfär-programmet (IGBP) och projektkontoret för implementeringsteamen inom Global Observations of Forest Cover and Land Dynamics (GOFC-GOLD) .

GLOBCOVERs klassificeringssystem utformas så att det är kompatibelt med den Global Land Cover-karta för år 2000 som tidigare tagits fram för JRC. Denna karta, med 1 km upplösning, skapades med data från vegetationsinstrumentet ombord på satelliten SPOT-4 och brukar kallas GLC2000.

GLOBCOVER kommer även att bidra till en uppdatering och förbättring av den europeiska miljöorganisationens databas CORINE 2000 – en landtäckeskarta över Europa med 300 m upplösning.

GLC 2000
GLOBCOVERs föregångare GLC 2000

När MERIS har registrerat hela bildmaterialet med full upplösning kommer det faktiskt att produceras två GLOBCOVER-kartor. Den första, GLOBCOVER V1, tas fram automatiskt genom att bilder pusslas ihop på ett standardiserat sätt.

ESA:s miljösatellit Envisat

JRC utnyttjar sedan sina erfarenheter från GLC2000 för att under det andra året av projektet åstadkomma en mer avancerad GLOBCOVER V2, där man tillämpar metoder som är anpassade för varje region. Ungefär 30 forskarteam över hela världen kommer att hjälpa till att analysera och validera GLOBCOVER-produkterna.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.