Nytt miniozonhål över Europa i helgen

Ozone hole over the Atlantic 9 November 2001
Mini ozone hole over north pole 9 November 2001
9 november 2001

Forskare från KNMI i Holland och från ESA följer hur ett nytt miniozonhål öppnar sig över Nordatlanten. Hålet rör sig mot Europa. Forskarna spår att ozonnivåerna kommer att falla till mellan 60 och 70 procent av normalnivån där hålet drar fram, från Grönland och över södra Skandinavien under de närmaste dagarna.

KNMIs unika GOME Fast Delivery Service klarar av att behandla data från GOME-instrumentet ombord på satelliten ERS-2 nästan i realtid. Därigenom kan forskarna följa förlusten av ozon i atmosfären och bevaka hur minihål uppkommer och förstärks timme för timme.

Ozonskiktet skyddar jordens yta – och skidåkare och solbadare – från solens skadliga ultravioletta strålning. Minihålet som är på väg över Skandinavien är emellertid inget allvarligt hot. Ankie Piters från KNMI säger:

– Vid den här tiden på året vid våra breddgrader stiger inte solen tillräckligt högt över horisonten för att sända skadliga mängder av ultraviolett strålning. Men små ozonhändelser över Europa är ändå mycket intressanta. De verkar orsakas huvudsakligen av ovanliga luftströmmar i atmosfären och inte av ozonnedbrytning, vilket är vad vi ser i utvecklingen av det antarktiska ozonhålet.

Betydelsen av denna händelse är att mätningarna från GOME-instrumentet gör det möjligt att noggrant följa och analysera fenomenet miniozonhål. Detta är första gången som forskare kan förutsäga en sådan händelse.

– GOME är en spektrometer som skannar atmosfären under ERS-2-satellitens bana, förklarar Claus Zehner från ESA. GOME fångar upp solljus som reflekteras från atmosfären och från jordens yta och analyserar spektrumet från ultraviolett till infrarött. Olika kemiska föreningar i atmosfären absorberar olika specifika våglängder av ljuset. Därmed indikerar mätningarna vilka kemiska föreningar som finns i atmosfären genom absorptionslinjer i de uppmätta GOME-spektrumen.

Europa förbereder redan nästa generation av satellitinstrument för att förbättra ozonbevakningen och bevakningen av andra nyckelföreningar i atmosfären. Det så kallade SCIAMACHY-instrumentet (SCanning Imaging Absorption spectroMeter for Atmospheric CartograpHY) ombord på Envisat kommer att följa upp GOMEs mätningar. ESA planerar också tillsammans med EUMETSAT en serie på tre satelliter (METOP) som kommer att bära uppföljare till GOME-instrumentet. Dessa instrument säkerställer åtminstone tio års ytterligare bevakning av ozon från och med 2003.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.