Nytt porträtt av vår planet visar jordens landområden som aldrig förut

17 mars 2008

Ett nytt globalt porträtt taget från rymden återger jordens landområden i en upplösning som aldrig tidigare uppnåtts. ESA presenterade tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation förra veckan en preliminär version av kartan. Presentationen gjordes inför forskarna vid den andra GlobCover User Consultation workshop i Rom.

Jordens landområden har kartlagts från rymden förr. Men den här kartan är tio gånger skarpare än någon av sina föregångare. Kartan blir tillgänglig för allmänheten i juli, när den är helt färdig.

Vetenskapsmännen ser produkten som ”en milstolpe”. De kommer att använda uppgifterna för att kartlägga globala trender för jordens landområden, undersöka naturliga och kontrollerade ekosystem och för att göra modeller av omfattningen och effekter av klimatförändringar. Kartan har skapats under det ESA-initierade GlobCover-projektet.

GlobCover legend
GlobCover legend

– GlobCover-systemet innebär ett stort steg framåt. Det ger oss bättre möjligheter än vad som någonsin tidigare var möjligt att på automatisk väg framställa nya produkter som visar jordens landområden med en bättre upplösning och mera detaljerat tematiskt innehåll, säger Frédéric Achard vid den europeiska kommissionens Joint Research Centre (JRC).

– Denna GlobCover-produkt är mycket mer än bara en karta. Det är en driftfärdig vetenskaplig och teknisk demonstration av den första automatiserade kartläggningen av landtäcket på global skala som kan ge en detaljerad beskrivning av dess tillstånd, något som krävs för att kunna modellera klimatet regionalt, säger professor Pierre Defourny vid Katolska universitetet i Louvain. Det är en driftfärdig vetenskaplig och teknisk demonstration av den första automatiserade kartläggningen av land-cover på global skala som kan återge detaljerad beskrivning av landtäckningens tillstånd vilket krävs för regional klimatmodellering”, säger Prof. Pierre Defourny, vid Université catholique de Louvain.

– Data för jordens landområden är en nödvändig förutsättning för att kunna förvalta naturresurser hållbart, för miljöskydd, livsmedelstrygghet, för klimatförändringsarbete och för humanitära program, säger John Latham vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

– GlobCover-produkten är den första fritt tillgängliga produkten med 300 meters upplösning. Den är därför en milstolpe och kommer att bli en hörnsten för samfundets gemensamma intressen på den bredaste nivån.

Jaap van Woerden från FN:s miljöprogram (UNEP) säger:– Den här kartan kan vara till mycket stor hjälp i vårt och våra partners arbete att ta itu med miljöprioriteringsfrågor som klimatförändring och ekosystemhantering.

Professor Christiane Schmullius vid universitet i Jena i Tyskland säger att den nya GlobCover-produkten “revolutionerar den globala kartläggningen av jordens landmassor.”

Kartan är baserad på 20 terabyte bilder – jämförbart med innehållet i 20 miljoner böcker. Bilderna har tagits från maj 2005 till april 2006 av Envisat:s MERIS-instrument (Medium Resolution Imaging Spectrometer).

Alla bilder genomgår en standardiserad bearbetningsteknik som utvecklats och drivs av Medias-France/Postel i samarbete med Brockmann Consult, Katolska universitetet i Louvain, och partners. Kartan återger 22 olika marktyper, bland annat åkrar, våtmark, skog, artificiella ytor, vattenmassor, och områden med permanent snö och is. För göra det så enkelt som möjligt för användaren så överensstämmer kartans teckenförklaringar med FN:s Land Cover Classification System (LCCS).

GlobCover som lanserades i 2005 utgör del av ESA:s Earth Observation Data User Element (DUE). För mer information om GlobCover-produkter och deras tillgänglighet, vänligen gå till GlobCover webbplats .

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.