Över tusen skolor har anmält sig till Eduspace

4 juni 2004

Eduspace skapades 2001 för att ge ungdomar i Europa en inblick i hur ESA och dess samarbetspartners använder satellitdata. Skolor i 67 länder över hela världen har nu tillgång till webbplatsen och 1001 skolor har anmält sig för att delta i projekt och använda Eduspaces resurser.

Webbplatsen har blivit en succé eftersom den ger ungdomar praktisk erfarenhet av att använda jordobservationsdata. På webbplatsen finns information om hur man gör fjärrmätningar och behandlar satellitbilder för praktiska ändamål, bland annat för att identifiera lokala landmärken och upptäcka avlägset belägna områden som Afrika. Studenter kan till och med skicka in lokala väderobservationer för att uppdatera Meteosats bilder över Europa.

För att ungdomar ska kunna utnyttja dessa resurser måste självfallet även lärare delta. En av webbplatsens främsta uppgifter är därför att uppmuntra lärare att använda jordobservationsdata i undervisningen. Eduspace ger exempel på hur man kan använda sådan data. På webbplatsen finns även information, som till exempel satellitdata och satellitbilder, som kan användas i undervisningen.

De som ansvarar för Eduspace vill veta vad lärare tycker om webbplatsen, vilken typ av information som är mest användbar och hur man kan förbättra sajten. I april höll därför Eduspace sitt första möte för lärare i Paris.

Dessa kunde komma med åsikter och ge förslag på hur man kan främja Eduspace i lärarnas hemländer. De som arbetar med Eduspace presenterade även nya resurser som snart kommer att kunna användas. Dessa resurser kan laddas ner gratis, liksom den information som redan finns på webbplatsen. Informationen består bland annat av:

  • LEOworks, version 2 – en specialanpassad mjukvara för bildbehandling
  • ERS- och Landsatbilder över hela Europa
  • Afrika sett från rymden – satellitdata om afrikanska länder
  • Envisatmodulen – en presentation av Envisat, ESA:s satellit för miljöövervakning, dess användningsområden och valda bilder
  • Nya bildpresentationer
  • Fler projektidéer

Jordobservationsdata kan användas inom många olika områden. Informationen kan användas för övervakning av miljön: för kontroll av markanvändning, klimatförändringar, hav, havsis, naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor. Med hjälp av jordobservationerna kan man även kartlägga arkeologiska lämningar och spåra utrotningshotade djur, som till exempel gorillor.

Man kan därför få användning av observationerna i många skolämnen, inte minst inom språkundervisning eftersom webbplatsen redan finns på engelska, franska, tyska, italienska och spanska och snart kommer att finnas på danska.

ESA har utvecklat webbplatsen Eduspace för Eurisy, en organisation som främjar informations- och utbildningsaktiviteter för rymdteknikens utveckling och användning i Europa. Eurisy ägs i dag av ESA, som driver organisationen med stöd av andra europeiska rymd- och utbildningsinstitut.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.