Prisregn över rymdföretag

Fredrik Bruhn med ett exempel på företagets mikroteknik ­en satellit som får plats i een väska
7 maj 2007

Det är ingen hemlighet att svensk rymdindustri ligger i den absoluta framkanten. Detta befästes ytterligare när ett nystartat spjutspetsföretag nyligen fick dubbla utmärkelser.

Rymdteknikföretaget Ångström Aerospace i Uppsala har i dagarna fått två priser för sina framgångar som nystartat företag. Dels har Ångströms Aerospace VD Fredrik Bruhn utsetts till årets entreprenör av Upplands handelskammare.

Sedan har företaget själv utsetts till Årets avknoppningsföretag av Connect, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Innovationsbron.

Teknik från universitetet

Ångström Aerospace utvecklar och tillverkar mikromekaniska system för rymdtillämpningar. Bland annat tillverkar företaget mycket små minnesmoduler, styrsystem och gränssnitt för framtidens satelliter. Företaget kommersialiserar tillämpningar från Uppsala universitets Ångström Space Technology Centre (ÅSTC) som är en avdelning till Institutionen för ingenjörsvetenskaper.

Genom att bygga i moduler och använda små, lätta komponenter med få rörliga delar kan företaget ta fram tekniskt stabila och kostnadseffektiva lösningar. Den teknik som Ångström Aerospace utvecklat bygger på nära samarbete med flera forskningsinstitutioner i Uppsala och nyttjande av Ångströmlaboratoriets avancerade renrum.

Företaget arbetar bland annat tillsammans med Rymdstyrelsen, Volvo Aero och flera enheter inom Saab-koncernen, och med stöd från Vinnova.

– Att vi blivit så framgångsrika beror på att vi tidigt insåg hur viktigt det var att skapa en mångsidig mix av medarbetare med kompetenser inom mikroelektromekaniska system, entreprenörsskap och företagsutveckling, säger Fredrik Bruhn.

Han understryker också prestationerna som den ursprungliga forskningsavdelningen står för.

– Det är tack vare den gedigna teknikbas som utvecklades vid ÅSTC som vi idag anses ligga fem till sju år före organisationer som exempelvis NASA.

Forskarna har erbjudits att bli delägare för att premiera prestationerna. Det har bidragit till att hålla deras engagemang på topp.

Fokus på affärsmässigheten

Mikromekaniska styrsystem hör till företagets specialiteter

Alla universitet och högskolor får nominera kandidater till årets avknoppningsföretag. I år deltog 10 universitet och högskolor med totalt 20 förslag på avknoppningsföretag. Juryn fastnade slutligen för Ångström Aerospace och medicinteknikföretaget CarpoNovum, och de två företagen delar på priset.

I sin bedömning av företagen tittar juryn inte bara på produktens unikhet, utan även på bolagens affärsmodell, management och potential.

– Affärsmässigheten har stått i fokus alltsedan starten och det har synts bland annat genom att vi redan har betalande kunder. Tillsammans representerar de marknader företaget vänder sig till en potentiell omsättning motsvarande 45 miljarder kronor per år, säger Fredrik Bruhn.

Det är sjunde året i rad som Årets avknoppningsföretag utses. Syftet är att lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer vid svenska universitet och högskolor för att de skall kunna verka som inspiratörer och förebilder för andra.

Innovativa mikrosystem

Upplands handelskammare motiverade sitt val av Fredrik Bruhn som årets entreprenör med att "Ångström Aerospace har gjort högst betydande innovationer för rymd- och flygindustrin genom utveckling av multifunktionella mikrosystem, som ersätter dagens mekaniska och elektroniska komponenter. Därmed kan vikt och omfång nedbringas till en bråkdel av dagens, något som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av rymd- och flygindustrin."

Företaget slöt nyligen ett kontrakt med ett kanadensiskt och ett europeiskt företag för att försöka få kontraktet på en kanadensisk satellit som ska övervaka nära-jordenobjekt – objekt som skulle kunna kollidera med jorden och då vålla ofantlig skada.

Företaget grundades 2005 av VD Fredrik Bruhn och professor Lars Stenmark

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.