Rymden tar del i europeisk katastrofövning

En räddningsarbetare i den franska katastrofövningen
15 april 2005

I veckan som gick inträffade en katastrof i Frankrike – men bara på låtsas. Men just som efter stormen som härjade de svenska skogarna i januari aktiverades The International Charter on Space and Major Disasters för att få fram satellitbilder över katastrofområdet.

Katastrofövningen i Frankrike började med att ett tåg spårade ur. Sedan blev det bara värre. I övningen började vagnar att brinna, en annan vagn exploderade och ett annat tåg med passagerare befann sig plötsligt i fara. Giftig gas utvecklades och olyckan gav upphov till brännskador och förgiftning.

Övningen hölls i den franska staden Portes-lès-Valence. Många olika organisationer samarbetar i övningen, till exempel lokala och centrala myndigheter, tågbolaget, brandförsvaret, polisen och armén. Dessutom deltog räddningsteam från Belgien, Tyskland och Italien.

Jean-Jacques Dordain, ESA:s generaldirektör

Övningen aktiverade också det så kallade Charter on Space an Major Disasters för att få tillgång till satellitbilder över området där olyckan inträffade. Och precis som i Sverige i januari levererades till exempel bilder från satelliten SPOT-5. Dessutom levereras bilder från satelliten IKONOS.

Satellitbilderna gav katastrofledningen högupplösta och aktuella bilder över byggnader, vägar och järnvägar. Detta stödjer ledningen att planera vilka åtgärder som ska vidtas och hur de kan genomföras. Dessutom gör bilderna att det går fortare att bedöma skadorna av en katastrof. I vintras var det just skadorna på skogen som satellitbilderna kunde visa. Det gav en snabbare överblick än om man hade behövt räkna alla de fallna träden från helikopter eller flygplan.

Sri Lanka
Satellitbild över tsunamins verkningar på Sri Lanka

I anslutning till övningen hölls också ett seminarium där bland andra ESA:s generaldirektör Jean-Jacques Dordain talade. Han berättade om ESA:s och EU:s GMES-initiativ (Global Monitoring and Environment and Security). Han förklarade att GMES har potential att stödja en katastroforganisation, som den i övningen, och komplettera det arbete som ESA redan utför inom till exempel telekommunikation.

The Charter on Space and Major Disasters

The International Charter on Space and Major Disasters är ett samarbete mellan rymdorganisationer i olika länder för att ställa upp med resurser vid katastrofer. Hittills har avtalet aktiverats mer än 70 gånger.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.