Småkryp göre sig icke besvär

A typical sterilisation process for a lander
En typisk steriliseringsprocess för en landningsmodul
31 juli 2002

Vissa saker vill man inte få ombord på en rymdfarkost när det görs i ordning för ett uppdrag. Detta gäller bland annat mikroorganismer. Det är inte särskilt lyckosamt om det visar sig att den organism man hittar på exempelvis Mars egentligen kommer från jorden.

Det finns strikta internationella föreskrifter om hur man undviker att förorena vårt solsystems olika himlakroppar genom biologiskt material från jorden.

Därför måste man i förväg se till att farkosterna är rena och steriliserade. Kraven sätts upp av den internationella vetenskapsorganisationen Committee on Space Research (Cospar). Vilka gränsvärdena är beror på vilken typ av uppdrag det handlar om och dess mål. Farkoster som landar på planeter och andra himlakroppar utgör större fara än de som rör sig i omloppsbana. Ju mer troligt att en planet innehar liv desto högre blir också säkerhetskraven. Mars Express vars modul Beagle 2 kommer att landa på Mars och Rosetta som ska landa på en komet är därför särskilt farliga för objekten de landar på.

– Vi vill inte smutsa ned de planeter vi åker till och vi vill inte att framtida uppdrag ska upptäcka föroreningar i stället för liv, säger John Bennett vid ESA:s Mars Express team.

Tuffa regler

Reglerna är extra tuffa för Beagle 2. Tidigare har gränsen för uppdrag till Mars varit max 300 mikroorganismer per kvadratmeter. Beagle 2 kommer dock att bli steriliserad så att den innehåller mindre än 300 mikroorganismer per kvadratmeter vid uppskjutning. Detta kan ställas i jämförelse med det renaste av alla köksgolv som ändå innehåller flera tusen miljoner mikroorganismer.

Steriliseringsprocessen är komplicerad. Många av instrumentens komponenter är känsliga och klarar inte av höga temperaturer. Därför använder forskarna flera olika tekniker. De flesta av modulens komponenter hettas upp till 120 grader. Andra komponenter rengörs på kemisk väg. Till solpanelerna används till exempel en alkohol. En del elektronikkomponenter placeras i en vakuumkammare med en speciell gas. Även ultraviolett ljus och andra typer av strålning används för sterilisering.

Ska söka efter liv

Mars Express är nästa expedition till Mars och därmed även Europas första. Enligt planerna anländer Mars Express till planeten i december 2003 och ska då sätta ner sin modul Beagle 2. En av dess uppgifter är att söka efter liv på planeten.

Rosetta är ESA:s kometjagare som också ska sändas upp under 2003. Satelliten ska spendera åtta år resandes genom solsystemet. 2011 är det tänkt att Rosetta ska landa på kometen 46 P/Wirtanen, en historisk händelse eftersom det aldrig skett tidigare.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.