Svenskt instrument styr ESA-experiment

Jonas Johansson och Kjell Stegner från Rymdbolaget vid den senast uppsända Foton-kapseln, Foton M2
10 september 2007

Ett kontroll styr- och kontrollinstrument från svenska Rymdbolaget lyfter nästa fredag som en del av ESA:s instrumentpaket på den ryska Foton-M3 som ska sändas upp 14 september. Det är fjärde gången Rymdbolaget har det ansvaret.

Nästa fredag lyfter en rysk Foton-kapsel i toppen av en Soyus-raket från kosmodromen i Baikonur. Foton-serien är en serie obemannade sovjetiska och sedermera ryska satelliter som fungerar som plattformar för vetenskapliga experiment i rymden. Ofta rör det sig om materialvetenskapliga försök, men även biologi vetenskapsområden har haft plats i Foton-kapslarna. Flygningen kommer att vara elva och ett halvt dygn.

Från och med 1989 har europeiska leverantörer deltagit i Foton-projektet, och sedan 1991 har ESA varit en aktiv partner, och organisationen har på de senare uppdragen stått för merparten av utrustningen.

Ny generation TSU

Rymdbolagets TSU ser till att forskarna har bästa möjliga koll och kontroll på sina experiment

För fjärde gången sitter det en TSU, Telescience Support Unit, från svenska rymdbolaget i kapseln. TSU:n skall lagra och bearbeta data från tio experiment ombord och sända denna information till Esrange Space Center – Rymdbolagets anläggning i Kiruna – där berörda forskare kan studera och styra experimenten. Med hjälp av TSU:s kan de forskare som är ansvariga för de olika experimenten styra experimenten under pågående flygning.

Denna gång har Rymdbolagets ingenjörer utvecklat en ny generation av systemet. Den stora förändringen är att TSU:n nu följer CCSDS-standaren. Det är en standard som ska göra rymduppdrag billigare och underlätta kommunikationen.

– Den gör det bland annat lättare att kunna serva ett uppdrag från flera olika markstationer, säger Stefan Lundin, projektledare på Rymdbolaget. Det gör hela processen tryggare.

Rymdbolagets TSU kommer att sköta kommunikationen med åtskilliga av de tre dussin ESA-experimenten. Bland de som ligger på Rymdbolagets bor finns experiment om bentillväxt och benskörhet, cellbiologiska experiment, experiment om vattenorganismers biologi och ett antal fysikexperiment.

Tester och åter tester

Foton-serien är ett exempel på samarbetet mellan ESA och den ryska rymdindustrin

I början av april levererades TSU-systemet till ESTEC, ESA:s tekniska center i Holland, där man genomförde så kallade uppdragssimuleringstester. Under dessa simulerar man Fotons tre första och tre sista dagar i bana. Ett fyrtiotal forskare var närvarande under testerna. I slutet av maj flögs TSU:n till Samara i Ryssland för tester och för att integreras i Foton-kapseln. Därefter transporterades den till Baikonur för sluttester och uppsändning.

I Baikonur kontrollerar man att all utrustning ombord klarat transporten. Rymdbolagets ingenjörer på plats har konstaterat att TSU fungerar utmärkt, och man testar successivt kommunikationerna med experimenten.

Japansk olycka påverkar inte

Ett moln dök dock oväntat upp på horisonten 6 september. En japansk kommunikationssatellit skulle då sändas upp från Baikonur, men uppskjutningen misslyckades när andra stegets separation misslyckades. Detta lade givetvis en viss sordin över stämningen.

– Det påverkar givetvis lite psykologiskt, säger Stefan Lundin. Det här är nog det man fruktar mest av allt som ingenjör.

Risken för Foton-uppdraget och för Rymdbolaget har dock egentligen inte ökat, påpekar han.

– Det var ett annat uppdrag med en egen organisation, så det ska inte påverka. Det är heller ingen från den ryska sidan som har sagt att vårt uppdrag blir framflyttat.

Den japanska satelliten satt också på en Proton-raket, och inte en Soyus som Foton-kapseln. Så allt pekar på att Soyus-Foton-uppdraget med Rymdbolagets TSU lyfter som planerat fredagen den 14 september 2007.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.