Ta med klassen ut i rymden

14 februari 2008

Europas laboratorium Columbus har nu installerats på den internationella rymdstationen ISS. Så detta är ett utmärkt tillfälle att presentera ideér på nya experiment som kan utföras ombord på rymdstationen för att demonstrera effekterna av tyngdlöshet för unga elever.

Tävling

Därför vill ESA bjuda in europeiska lärare att komma med idéer som utnyttjar denna unika möjlighet att med ISS illustrera effekterna av tyngdlöshet för eleverna. Tävlingen (Call for Education Ideas) är öppen för lärare på låg- och mellanstadiet, pedagoger inom naturvetenskap på exempelvis museer, skolor för lärarutbildning och andra liknande institutioner.

Förslagen ska vara skrivna på engelska och beskriva ett vetenskapligt experiment som ger ett annat resultat i tyngdlöst tillstånd ombord på ISS jämfört med när det utförs på jorden. Förslagen ska tydligt definiera målsättningarna, de förväntade resultaten och materialen som behövs för att utföra experimentet. Observera att experimenten ska vara avsedda för elever på låg- och mellanstadiet.

För att delta i tävlingen ska förslagen ha kommit in till ESA senast den 30 maj 2008, skrivna på engelska på tävlingsformuläret som kan laddas ned från ESA:s webbsida. ESA kan tyvärr endast acceptera förslag från personer som är medborgare i någon av ESA:s medlemsstater.

Priser till de bästa förslagen

Pedro Duque
Pedro Duque demonstrates Newtons' laws

Ett team av ESA:s experter kommer att välja de 20 bästa förslagen och de 10 bästa presenteras på denna webbsida den 16 juni 2008. De 10 första pristagarna får 500 euro, ett paket med undervisningsmaterial från ESA och en byggsats för att bygga en modell av ISS. De 10 följande pristagarna får även de en byggsats av rymdstationen som pris.

Under juli inleds arbetet med att förbereda några av de bästa experimenten för att skickas upp till ISS där en ESA-astronaut kommer att utföra dem. Elever över hela Europa får här ett unikt tillfälle att bevittna "klassrummet i rymden" och förhoppningsvis kan de samtidigt utföra experimenten i det egna klassrummet.

Bedömning av förslagen

Förslagen kommer att bedömas enligt följande kriterier:

  • Relevans beträffande tyngdlöshet: experimentet ska på ett slående sätt illustrera effekterna av tyngdlöshet.

  • Relevans beträffande läroplanen: experimentet ska vara relevant för skolans läroplan.

  • Tvärvetenskap: berör experiment flera ämnen är det en styrka.

  • Nytänkande: förslagen ska presentera en originell och nydanande syn på undervisning.

  • Teknisk implementering: transporten till ISS begränsar massa och vikt till inte mer än 2 kg och experimentet måste vara tekniskt möjligt att utföra ombord på ISS.

Dessutom prioriteras experiment som kan utföras både ombord på ISS och i klassrummet eftersom detta är ett mycket bra sätt att illustrera effekterna av tyngddlöshet. Det går att hitta exempel på vilken typ av förslag som ESA söker om du följer länkarna till tidigare undervisningsexperiment som ESA har utfört ombord på ISS.

För mer information är du välkommen att kontakta: isseducationteam @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.