Flygdag 5

Utanför oss så dras en av de stora solpanelerna på P6 ihop

Solpanel fälls ihop

Flygdag 5, vår andra heldag på ISS, ägnar vi mest åt att föra över saker från Discovery till stationen. Joanie är logistikchef och kollar noga att grejorna kommer ut ur SpaceHab i ordning och hamnar där de ska på ISS.

Senare ska mycket annat föras över från ISS till SpaceHab, bl.a. produkter från experiment som utförts i tyngdlösheten på ISS och som ska analyseras i detalj på något laboratorium nere på jorden.

Utanför oss så dras en av de stora solpanelerna på P6 ihop. (P6 sticker f.n. upp mitt på ISS, men ska senare föras över till utsidan av P5.) Sunni ger kommandona till hopdragandet av solpanelen från Destiny-laboratoriet på ISS, men många av oss i besättningarna är utstationerade vid olika fönster och TV-monitorer för att se till att inget går fel. I värsta fall kan vi även stoppa processen med kommandon från rymdfärjan via en laptop som är uppkopplad till ISS:s datorer.

Den här solpanelen måste dras ihop för att de två nya på P4 ska kunna börja rotera runt fackverkets axel så att de alltid kan rikta in hela sin yta mot solen. P4 fördes upp till ISS med rymdfärjan Atlantis under uppdraget STS-115 före oss, men dess solpaneler är ännu inte inkopplade till ISS el-system. Det kommer att göras under våra nästa två rymdpromenader under flygdag 6 och 8.

Last update: 27 oktober 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.