News

Månen, Jorden og tyngdekraften


 
 
6 June 2016
 
Har du noen gang sett en frukt eller gjenstand falle fra et tre? Har du noen gang kastet en stein og observert mens den faller? Kraften som sørger for at ting faller ned kalles tyngdekraften.
 
Jordens graviterende kraft trekker oss hele tiden mot den. Dette er grunnen til at vi alltid holder beina på bakken. Vi behøver ikke å være i direkte kontakt med Jorden for å bli trukket mot den. Det holder å være tilstrekkelig i nærheten for å framkalle de samme kreftene. Dette er grunnen til at Jorden går i bane rundt Solen, og Månen går i bane rundt Jorden.

Gravitasjonskraften bestemmes av massen til en gjenstand. Gravitasjonskraften blant to gjenstander er proporsjonal til gjenstandenes masse, noe som gjør at den reduseres veldig raskt når vi adskiller dem. Vi trekker også gjenstander mot oss med tyngdekraften «vår», men vi veier for lite til å se effektene! Solen er derimot så stor at den kan holde oss nære, selv når den er langt unna. Månen påvirker også tyngdekraften ettersom den er mindre og lettere enn Jorden. Dette gjør at vi hadde veid en sjettedel på Månen sammenlignet med hva vi gjør på Jorden.

Du lurer kanskje på hvorfor Månen ikke faller ned på Jorden som eplet fra treet? Grunnen er at Månen alltid er i bevegelse. Den beveger seg hele tiden rundt oss. Uten Jordens tyngdekraft hadde den forsvunnet i verdensrommet. Blandingen av hastighet og avstand fra Jorden gjør at Månen alltid er i balanse mellom fall og unnslipning. Hvis Månen var raskere hadde den sluppet unna, samtidig som den hadde falt hvis den var saktere!

Tyngdekraften er også avhengig av avstanden. Vi kan unngå grepet tyngdekraften har på oss ved at vi distanserer oss tilstrekkelig fra den. Det er dette vi prøver å gjøre med romfartøyer. Vi må nå og overstige den såkalte «unnslipningshastigheten» på ca. 11,2 km/s (ved denne hastigheten tar det kun 10 minutter å reise fra London til New York!). Et romfartøy som når denne hastigheten kan reise i solsystemet.

I et fartøy som går i bane merker vi ikke Jordens tyngdekraft. Gjenstander faller ikke, de flyter. Hvis du hopper opp i lufta, kommer du ikke ned igjen. Det samme skjer med astronauter når de er i romstasjoner som går i bane rundt Jorden!