ESAEducationHjemVejr og klimaGlobale forandringerNaturkatastrofer
   
Om Eduspace
Hvad er Eduspace?Hvilke værktøjer findes på siden?
Vælg dit sprog
Jordobservation
Hvad er telemåling?Telemåling i detaljerHistorisk udviklingKortlægning med satellit dataSatellitters kredsløbJordobservation
satellitter
Ressourcer
Multimedia
BilledgalleriVideogalleri
Services
Kontakt osSøg i Eduspace
 
 
 
 
 
printer friendly page
Graphs of spectral signatures of water, soil and vegetation
Kurver over spektral signatur for vand, jord og vegetation
Vegetationskortlægning
 
Når en satellit skal skelne mellem forskellige overfladetyper, skal den måle udstråling eller refleksion indenfor netop de bølgelængder, også kaldet kanaler, som er typiske for de forskellig overfladers spektrale signaturer. I ovenstående illustration ses f.eks., at hvis man ønsker at skelne mellem en bar jordoverflade og en plantedækket overflade, vil det være hensigtsmæssigt, at måle i områderne 0,6 - 0,7 mikrometer og 0,7 - 0,9 mikrometer.

En plantedækket overflade vil give en stor udstråling i området 0,7 - 0,9 mikrometer, mens den vil give en lille udstråling i området 0.6 - 0,7 mikrometer. Man har gode erfaringer med at skelne mellem bar jord og grøn vegetation, fordi vegetationens spektrale signatur er så markant. Forskellen mellem udstrålingen i det synlige og det nærinfrarøde område kan som nævnt bruges som et udtryk for fotosyntesen og væksten i planterne.

Almindeligvis beregnes det såkaldte Normaliserede Differens Vegetations Indeks (NDVI) efter følgende formel:

NDVI= nærinfrarød - rød

nærinfrarød + rød
 
 
Global vegetation map for July based on a mosaic of NOAA data
Billedet til venstre viser et vegetationskort for juli måned over hele Jorden baseret på en mosaik af NOAA data
På grundlag af dette simple regnestykke, kortlægger man løbende vegetationsudbredelsen over hele Jorden.

Billedet til venstre viser et vegetationskort for juli måned over hele Jorden baseret på en mosaik af NOAA data. Sammenlign med kort over klima og plantebælter i Atlas.

På grund af tilbagevendende tørkeproblemer i Sahelområdet på sydsiden af Sahara har man specielt her forsøgt at kortlægge vegetationen meget detaljeret. Når man samler en serie vegetationskort over en hel sæson fås et udtryk for den totale biomasseproduktion i hele vækstperioden. Ved at foretage kontrolmålinger i udvalgte lokaliteter på jorden og justere resultaterne af satellitmålingerne i forhold til disse, kan satellitdata omsættes til kg biomasse pr. ha. med en rimelig nøjagtighed. Store geografiske områder kan på denne måde kortlægges med korte mellemrum og tørkeproblemer konstateres på et tidligt tidspunkt. Besøg f.eks.
 
 
Vegetation map of Europe and Africa in July and January
Vegetationskort for Europa og Afrika i juli og august 1992
Vegetationskort for Europa og Afrika juli og januar. Frisk grøn angiver kraftig vækst og brun ingen vækst. Sammenlign med temperatur og nedbørskort for juli og januar i atlas.

Se også en Animation visende månedlige variationer i NDVI.
 
 

 


Telemåling i detaljer
IndledningRadar teknologiLandsat Falsk farveSpektral signaturArealklassifikationAtmosfærisk forstyrrelse
Links
HAPEX SAHEL Information System
Animation
QuickTime movie of monthly variations
 
 
 
   Copyright 2000 - 2015 © European Space Agency. All rights reserved.