ESA title
André Kuipers oefent met de radio apparatuur die hij zal gebruiken aan boord van de ISS
Science & Exploration

Het gebruik van de website 'Zeg het ISS'

378 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Zeg Het ISS

De website is vooral bedoeld om het organiseren van lessen en klassenactiviteiten rond het thema ruimtevaart te vergemakkelijken. Docenten in het basisonderwijs kunnen de website samen met hun leerlingen gebruiken.

De belangrijkste onderwerpen zijn 'Ik ben astronaut', 'Gewichtloosheid', en 'Het Internationale Ruimtestation'.
Elk deel kan worden uitgeprint door op het volgende icoontje te klikken:

De pagina's zijn zo ontworpen dat docenten ze gemakkelijk kunnen fotokopiëren en ze aan alle leerlingen kunnen uitdelen. De kleurcodering en de iconen geven de leerlingen aan met welk onderwerp ze bezig zijn.

De site is afgestemd op de Ruimtevlucht die door André Kuipers wordt uitgevoerd. Hij zal in het voorjaar van 2004 naar het Internationale Ruimtestation reizen. Leerlingen kunnen meedoen aan een Wedstrijd en zo een gesprek met André Kuipers via een radioverbinding winnen. Hiertoe kunnen ze een Deelnameformulier invullen op deze website.

Conform de manier waarop kennis meestal wordt vergaard, stellen we docenten voor dit project op de volgende manier te introduceren:

 

 1. Inventariseer wat de leerlingen weten van de ruimtevaart, bijvoorbeeld door middel van een spin van woorden op het bord.

   

 2. Presenteer de ruimtevlucht van André Kuipers en de wedstrijd, waarbij u gebruik maakt van de speciaal voor leerlingen geschreven pagina's in de sectie 'De wedstrijd'.

   

 3. Presenteer vervolgens (een deel van) de lessen 'Ik ben astronaut', 'Gewichtloosheid', en 'Het Internationale Ruimtestation'. Hoewel er in de volgorde van deze lessen een zekere opbouw zit, kan elke les apart worden gegeven. De structuur van elke les ziet er zo uit:

  • De les zelf, waarbij een onderwerp in circa tien regels wordt geïntroduceerd;

    

  • Aan het onderwerp gerelateerde lesactiviteiten, die in de klas kunnen worden uitgevoerd. Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen van 6 tot 9 jaar, en van 9 tot 12 jaar;

    

  • Vragen staan vermeld aan het eind van elke les. De leerlingen kunnen de vragen gemakkelijk beantwoorden en krijgen daaruit een zekere voldoening omdat ze in de gaten krijgen dat ze iets nieuws hebben geleerd. Ook de vragen zijn uitgesplitst voor de groepen 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar.

   

 4. Vul het deelnameformulier voor de wedstrijd in, samen met de leerlingen. Elke leerling moet een vraag voorbereiden voor André Kuipers en een tekening maken of een verhaaltje schrijven over een astronaut in het Internationale Ruimtestation.

   

 5. De leerlingen vullen het 'Deelnameformulier' in. Elke leerling schrijft zijn of haar naam op, en de vraag die hij of zij wil stellen. De klas kiest de beste tekening of het beste verhaal en de leerlingen maken samen een begeleidende brief of e-mail.

   

 6. Alle verhalen en tekeningen die worden ontvangen, plaatsen wij op de website. De leerlingen zien hun werk dus terug op het internet. Daarmee is hun werk ook te zien voor veel andere mensen, terwijl ze zelf kunnen kijken naar tekeningen van andere scholen, of verhalen van anderen kunnen lezen.

Alle docenteninformatie staat ook op de website onder 'Docenteninformatie'.

Een 'Verklarende woordenlijst' geeft uitleg over nieuwe of moeilijke woorden en geeft aan wat afkortingen betekenen. De lijst is bedoeld voor leerlingen.

Tenslotte is er ook een lijst van 'Interessante links'.

Op de contact pagina ziet u hoe u ons kunt bereiken.

Voor vragen en nadere informatie kunt u ons altijd bereiken via ISSeducationteam@esa.int

Related Links