ESA title
Jules Verne har leveret 811 kilo brændstof til rumstationen.
Agency

Første europæiske optankning i rummet

20/06/2008 241 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

ESA's ubemandede fragtfartøj Jules Verne har tanket den internationale rumstation (ISS) op med brændstof. Det er samtidig første gang, et vestligt rumfartøj gennemfører en optankning af en rumstation.

Optankningen varede knap halvanden time. Der blev overført ca. 280 kg russisk UDMH-brændstof - også kaldet hydrazin. Desuden blev der overført 530 kg nitrogen tetroxid (N204), som er en nødvendig kilde til ilt, således at brændstoffet kan antændes og brænde i kredsløb.

På grund af hydrazinens yderst giftige og sprængfarlige egenskaber blev overførelsen foretaget gennem rør, der er under tryk, placeret uden på Jules Verne og rumstationen. Brændstoffet overføres fra Jules Verne gennem koblingerne til rumstationens egne rør.

Astronautholdet på rumstationen deltog ikke i overførslen. Jules Verne blev forberedt til optankningen af kontrolcenteret for Jules Verne i Toulouse. Efter det nødvendige gennemsyn for at tjekke for lækager i hele rørsystemet indledte Moskvas kontrolcenter den automatiske optankningsproces med støtte fra det tekniske hold samme sted.

Under optankningen samarbejdede omkring 20 ISS-medarbejdere i Moskva med 5 russiske og 3 ESA medarbejdere, der er specialister i ubemandede fragtfartøjer (eller ATV, Automated Transfer Vehicle) af Jules Vernes type.

Både ATV og det russiske bemandede rumfartøj Progress har en maksimal kapacitet af brændstof på 850 kg. Ganske vist har ATV tre gange så stor lasteevne som det russiske fartøj, men tanke og koblingsfaciliteterne er de samme. Det russiske servicemodul er det eneste faste element på rumstationen, der har indbygget motor og dermed kan give hele stationen ekstra fart for at kompensere for det tab af højde, der naturligt sker.

”Vi har nu succesfuldt foretaget alle de planlagte opgaver for Jules Verne, såsom justering af rumstationens position, hævning af banen og overførsel af ilt, vand og brændstof, så det eneste der er tilbage er afkoblingen”, fortæller Hervé Côme, der er leder af ESA's missioner ved ATV´s kontrolcenter i Toulouse i Frankrig.

Dagen efter overførslen rensede ATV-holdet i Moskva alle brændstof-rørene, der blev brugt mellem ATV og rumstationen. Dette er nødvendigt for at fjerne risikoen for forurening fra de 13 kg brændstof, der kunne komme ud fra en lækage, når Jules Verne afkobles fra den internationale rumstation. Afkoblingen er planlagt til at finde sted i september. Inden afkoblingen bliver fartøjet fyldt op med affald fra rumstationen. Efter afkoblingen bringes Jules Verne ind i en bane, der får fartøjet til at brænde op i Jordens atmosfære over Stillehavet.

Related Links