ESA title
Jules Verne brændte op ved mødet med Jordens atmosfære.
Agency

Last-mission afsluttet med ”fyrværkeri”

30/09/2008 234 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Europas første ubemandede lastfartøj Jules Verne satte et lysende punktum for sin seks måneder lange mission til den internationale rumstation (ISS). Fartøjet endte sine dage med en kontrolleret ødelæggelse over Stillehavet. Den vellykkede mission peger frem mod flere lignende. Den næste er planlagt i 2010.

Kl. 15:31 dansk tid 29. september 2008 brændte rumfartøjet Jules Verne op i Jordens atmosfære i en højde af 120 km over Stillehavet. Jules Verne var et ubemandet lastfartøj (ATV – Automated Transfer Vehicle) og det første i en serie af ATV’er fra den europæiske rumfartsorganisation ESA.

Selvdestruktionen var planlagt, så den skete uden fare for mennesker og samtidig, så den kunne iagttages både fra rumstationen og fra to specialudstyrede fly, der kunne observere begivenheden på passende afstand. Såvel billeder som videooptagelser er nu tilgængelige.

Efter sin opsendelse 9. marts 2008 udførte Jules Verne en række test før koblingen til rumstationen. Efter tilkoblingen leverede fartøjet forsyninger af mad, vand og andre fornødenheder til ISS. Desuden udførte fartøjet fire hævninger af rumstationens bane. Hævningerne modvirkede den naturlige sænkning af rumstationens bane, der gradvis forekommer. Man gennemførte desuden en manøvre til undgåelse af sammenstød med rumaffald 27. august, efter dele af en gammel satellit kom i nærheden af ISS. Til slut blev fragtfartøjet fyldt op med 2,5 tons affald og genstande, der med tiden er blevet overflødige på rumstationen.

De seneste godt tre uger har Jules Verne været frakoblet rumstationen. I denne periode blev fartøjets kredsløb sænket, så det kunne ramme ind i Jordens atmosfære på det rigtige sted og med den rette hældning, så den kontrollerede ødelæggelse kunne finde sted som planlagt.

De europæiske ATV’er skal blandt andet overtage en række af de opgaver med at forsyne rumstationen, som hidtil har været dækket af de amerikanske rumfærger. Den næste ATV, som endnu ikke er navngivet, er under konstruktion hos virksomheden EADS Astrium i Bremen, Tyskland. Opsendelsen er planlagt til 2010.

Related Links

Related Links