ESA title
Schlegel's first spacewalk
Agency

ESA rekryterar nya europeiska astronauter

10/04/2008 5247 views 9 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

ESA PR 21-2008. ESA:s aktiviteter inom bemannade rymdfärder har inlett en ny era. ESA-astronauter arbetar nu i det europeiska Columbus-laboratoriet ombord på den internationella rymdstationen ISS, och den första av ESA:s nya transportfarkoster ATV har dockat med ISS för att leverera nya förnödenheter. Det är nu dags igen för ESA att söka nya talanger som ska komplettera organisationens astronautkår för framtida bemannade uppdrag till ISS, månen och vidare ut i rymden.

Europeiska rymdorganisationen inledde sina aktiviteter inom bemannade rymdfärder i och med den första astronauttagningen 1978. Den följdes 1983 av det första Spacelab-uppdraget. En andra astronaututtagning ägde rum 1992 i samband med förberedelserna inför ESA:s Columbus-projekt.

Den övergripande uttagningsprocessen börjar måndagen den 19 maj och följer en nu väletablerad procedur:

  1. 1) Screening: det första steget i den formella uttagningen sker online på www.esa.int/astronautselection.
  2. Sökanden ska visa upp samma läkarintyg som gäller för privatpiloter. Denna undersökning måste utföras av en flygmedicinsk undersökningsläkare som är certifierad av sin nationella flygmedicinska myndighet.
  3. Två faser av psykologisk utvärdering och utvärdering av den sökandes yrkesmässiga lämplighet för yrket, inklusive beteenderelaterade och kognitiva tester.
  4. Medicinsk utvärdering: denna process omfattar kliniska undersökningar utförda av flygmedicinska läkare och kliniska specialister samt laboratoriescreeningtester och speciella procedurer.
  5. Formell intervju: som potentiella medlemmar av ESA:s personal kommer astronautkandidaterna att geomgå en ytterligare utvärdering av ESA:s uttagningskommitté.
  6. Den slutliga uttagningen meddelas officiellt 2009.

De utvalda kandidaterna förenar sig sedan med den europeiska astronautkåren och börjar sin grundutbildning vid det Europeiska astronautcentret (ESA-EAC) i Köln, Tyskland.

A new generation of explorers
A new generation of explorers

– Vi söker kompetenta män och kvinnor i Europa för att vara förberedda att möta framtida utmaningar i utvecklingen av ISS och i utforskningen av vårt solsystem under 2000-talet. Från maj 2008 kommer ESA att för första gången söka i alla sina 17 medlemsstater efter de bästa kandidaterna för att förverkliga denna vision, säger Michel Tognini, före detta astronaut och idag chef för Europeiska astronautcentret.

ESA behöver förnya och utöka den europeiska astronautkåren för att framgångsrikt kunna genomföra organisationens nuvarande och framtida program. Organisationen har därför beslutat att starta denna process för att välja nya astronauter. Kandidater från alla 17 medlemsstater (Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) är välkomna att lämna in en ansökan.

Vetenskaplig bakgrund

ESA astronaut André Kuipers and Frank de Winne during EVA training
ESA astronaut André Kuipers and Frank de Winne during EVA training

– Den idealiska europeiska astronautkandidaten ska vara kompetent inom relevanta vetenskapliga områden, inklusive men inte begränsat till livsvetenskaperna, fysik, kemi och medicin. Sökanden ska ha demonstrerat enastående duglighet inom forskning, tillämpningar eller utbildning, helst inklusive praktiska färdigheter. Dessutom förväntas alla sökanden ha egenskaper som bra minne och förmåga till logiskt tänkande, koncentrationsförmåga, fallenhet för rumslig orientering samt manuell fingerfärdighet, förklarar Gerhard Thiele, före detta astronaut och idag chef för den Europeiska astronautdivisionen. Sökanden ska tala engelska flytande. Att kunna ryska är också en tillgång. Sökanden ska även vara starkt motiverad, flexibel, ha en bra laganda, känna empati med medmänniskor och vara känslomässigt stabil.

Heltäckande europeisk informationskampanj

Denna omfattande rekryteringskampanj inleds med informationskonferenser i ESA:s medlemsstater. ESA-astronauter kommer att delta vid konferenserna. Mediaorganisationer kommer att hållas informerade och ges tillfälle att närvara vid dessa evenemang.

För mer information, besök:

Thomas Reiter training inside the Soyuz simulator
Thomas Reiter training inside the Soyuz simulator

European Astronaut Centre (EAC)
Linda Villette
Email:Linda.Villette@esa.int
tel: +49 22 03 6001 113
Fax: +49 22 03 6001 112

Related Links