ESA hostitelem GMES konference „Towards eEnvironment“

Global Monitoring for Environment and Security
24 březen 2009

Hlavním cílem konference „Towards eEnvironment“, která se koná tento týden v Praze, je výměna informací týkající se životního prostředí. Evropská kosmická agentura (ESA) bude hostitelem sekce věnované GMES, v jejímž rámci se má diskutovat současný stav programu a prezentovat, jakým způsobem budou jeho služby pomáhat v každodenním životě.

Konference, která se koná coby součást českého předsednictví Evropské unii, je věnována výměně informací mezi vědci, veřejnou správou, institucemi EU, organizacemi působícími na poli životního prostředí a institucemi zpracovávajícími informace o životním prostředí, stejně jako s jeho uživateli.

Zahajovací řeč přednese Dr. Volker Liebig, ředitel programů pozorování Země v ESA, v jejímž rámci představí program GMES (Global Monitoring for Environment and Security) a jeho kosmickou část.

GMES je iniciativa vedená EU ve spolupráci s ESA, která kombinuje pozorování vedené z povrchu i z vesmíru s cílem vytvořit globální monitorovací kapacitu. Role ESA v rámci GMES představuje implementaci kosmické části segmentu, což zahrnuje vývoj pěti družic Sentinel a koordinovat práci svých jednotlivých členských států, organizace Eumetsat (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) a dalších operátorů.

V rámci GMES sekce GMES uživatelé, představitelé průmyslu a všichni s rozhodovacími pravomocemi získají informace o stavu programu. Stejně tak bude představeno, jak se země střední a východní Evropy mohou zapojit do programu, jeho kosmického segmentu a dalších služeb.

Sekce GMES poskytne prostor pro setkání zástupců institucí a uživatelů, se zvláštním důrazem kladeným na uživatele z nových členských států ESA. Prezentovány budou konkrétní případy toho, jakým přínos mohou mít služby GMES pro uživatele v tomto regionu.

V rámci výstavní části konference bude mít svoji malou expozici i ESA. Výstupem z konference bude přijetí Memoranda o systému sdílení informací týkajících se životního prostředí (Shared Environmental Information System, SEIS) a o jednotném evropském informačním prostoru pro životní prostředí (Single Information Space in Europe for the Environment, SISE) ve spolupráci s GMES a infrastrukturou pro kosmické informace v evropské komunitě (Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE).

Hlavní témata týkající se GMES budou v rámci konference zaměřena na:

  • GMES z perspektivy celé EU.
  • GMES z perspektivy ESA.
  • GMES jako efektivní evropský nástroj pro harmonizaci sběru dat, jejich poskytování a použití.
  • Služby GMES pro uživatele z nových členských zemí EU.
  • Atmosférické a pozemní služby GMES pro uživatele.

Konference se bude konat od 25. do 27. března 2009 pod záštitou Masarykovy univerzity a je organizována Ministerstvem životního prostředí České republiky, Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro životní prostředí, ESA, Českou kosmickou kanceláří a dalšími českými institucemi.

For further information:

Josef Aschbacher
Head of the ESA GMES Space Office
ESA - Earth Observation Directorate
Tel: +39 06 94188 700
Email: Josef.aschbacher@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.