Nepřipoutejte se, prosím

11 červen 2013

Evropští vědci neváhají, když dostanou nabídku vyzkoušet si stav beztíže přímo na Zemi. Navzdory opakovanému a ne příliš příjemnému stoupání a klesání, může opakovaná mikrogravitace na palubě evropského letounu „Zero-G“ Airbus A300 posunout limity mnoha experimentů.

Parabolické lety jsou totiž jedinou možností, jak provést podobné pokusy na lidech, a to aniž bychom opustili hranice zemské atmosféry. V průběhu opakovaných letů pod úhlem až 45 stupňů mohou výzkumníci studovat vliv gravitace na pokusy a vylepšovat zařízení určená pro přímé použití ve vesmíru.

Každý vzestup a sestup nabízí zhruba dvacet sekund mikrogravitace. Parabola následuje za parabolou, a tak celková doba beztíže v průběhu letu může dosáhnout i deseti minut. Výzkumníci dokážou „vyždímat“ z celé letové kampaně, která se skládá ze tří letů během tří dnů, ohromné množství dat a poznatků.

Minulý týden se uskutečnila 58. parabolická kampaň ESA, která zahrnovala dvanáct experimentů. Proběhla na letišti Mérignac-Bordeaux ve Francii. Letoun Airbus A300, který sponzoruje ESA a francouzská národní kosmická agentura CNES, je největším letounem na světě používaným k tomuto účelu a má za sebou více než dvanáct tisíc parabol.

Na snímku je Brynle Barrett z Laboratoře fotoniky, numerických věd a nanověd při University of Bordeaux zachycený při monitorování experimentu ověřujícího „princip ekvivalence“. Tedy vysvětlení toho, proč ve vakuu padá pírko stejně rychle jako kladivo.

Aby se potvrdilo, že předměty ve volné m pádu se chovají jednotně, a to i na mikroskopické úrovni, tým vědců použil lasery k ochlazení atomů na teplotu mínus 273 stupňů Celsia. Na Zemi atomy odpadají od laserového paprsku, a to zásluhou gravitace. „V mikrogravitaci zůstávají atomy v paprsku mnohem déle, takže získáváme kvalitnější data,“ vysvětluje Brynle.

Během předchozích kampaní pomohlo vzácných dvacet sekund mikrogravitace lépe pochopit, jak gravitace ovlivňuje koordinaci lidského těla nebo jak moc času potřebují lidé na to, aby se adaptovali na beztíži.

Výzkumníci využívají parabolické lety ke zkoumání procesů takříkajíc z první ruky. Například šíření tepla ve vařící vodě se dá velmi dobře zkoumat právě v mikrogravitaci.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.