ESA-astronaut Thomas Reiter på rumvandring d. 3. august fra Den Internationale Rumstation

Spacewalk during STS-114
1 august 2006

ESA PR 29-2006. Den 3. august kl. 15:55 CEST, træder ESA-astronaut Thomas Reiter ud af Den Internationale Rumstation og påbegynder en 6,5 timer lang rumvandring.

Som et led i forberedelserne til kommende montagearbejde på ISS installerer han og det andet besætningsmedlem Jeff Williams i løbet af de 6,5 timer forskellige hardwarekomponenter, gør klar til udvidelse af en række instrumenter og forbereder eksperimenter uden for stationen. Reiter har allerede foretaget to rumvandringer på EuroMir 95-missionen i 1995, så dette bliver hans tredje.

Efter Discovery-shuttlens vellykkede STS-121-mission tidligere på måneden og Thomas Reiters ankomst om bord på ISS er det første gang siden maj 2003, at stationen har tre permanente besætningsmedlemmer. Reiters kollegaer på ISS-Ekspedition 13 er kaptajn Pavel Vinogradov fra Rusland og NASA-forsker Jeff Williams.

Drift og vedligeholdelse af stationen tager en betydelig del af tiden på Ekspedition 13. Siden Discovery forlod ISS den 15. juli, har besætningen ud over at være travlt beskæftiget med at udføre forskellige eksperimenter og forsøg inden for biovidenskab, fysik og jordobservation også gennemført en række uddannelsesdemonstrationer og teknologiske demonstrationer.

Montagearbejdet på stationen omfatter klargøring af en udvidelse af stationens hovedskelet og installation af nye solpaneler. Næste Shuttle-mission, STS-115, skal efter planen ske under Ekspedition 13 og her genoptages større montagearbejder på stationen. Shuttlens og stationens besætninger skal i samarbejde føje elementer til portskelettets konstruktion. I slutningen af august bliver Reiter medlem af besætningen på Ekspedition 14, når Soyuz-missionens Vinogradov og Williams erstattes af Michael Lopez-Alegria (kaptajn) og Mikhail Tyurin (flymekaniker). Under Ekspedition 14 ankommer to ubemandende, russiske Progras-forsyningsfartøjer og STS-116-missionen ankommer med svenske ESA-astronaut Christer Fuglesang om bord.

Der er planlagt to rumvandringer under Reiters ophold: en amerikansk og en russisk. Formålet er at fortsætte udrustningen af stationen og forberede ekstern hardware til installation af yderligere elementer på stationen samt at forberede eksterne, videnskabelige eksperimenter.

Den første af de to rumvandringer skal foregå torsdag d. 3. august mellem kl. 15:55 og 22:15 CEST og vil blive foretaget af Thomas Reiter og Jeff Williams. Begge vil være iført amerikanske rumdragter - Reiters (EV2) er helt hvid, og Williams' (EV1) har røde striber.

Blandt aktiviteterne udenfor skal astronauterne installere ekstern hardware, herunder FPMU'en (Floating Potential Measurement Unit), der er designet til overvågning af ISS' elektriske ladning for at sikre bedre genforening og docking samt at gøre rumvandringerne mere sikre. Desuden skal der gennemføres to eksperimenter: MISSE 3 og 4 (Materials International Space Station Experiments). Reiter og Williams forbereder stationens skeletkomponenter til fremtidigt montagearbejde ved at installere en motorstyreenhed på temperaturstålerens roterende led og anbringe det nye infrarøde EVA-kamera til overvågning af det livsvigtigt forstærkede kulstof-kulstor-materiales tilstand.

Den første halve time af rumvandringen er en forberedelsesfase, der bruges til at tage trykket af luftslusen, til den egentlige udgang og til at udføre opstillingsopgaver. Derefter følger installationen af FPMU'en, som tager ca. to timer. Opsætningen af MISSE 3 og 4 tager ca. en time. Installation af motorstyreenheden på temperaturstrålerens roterende led, inspektion af strålerens bundrørmodul og opsætning af det infrarøde EVA-kamera tager ca. to timer. Den sidste halve time af rumvandringen går med oprydning og indgang til luftslusen.

De seneste dage har Reiter og Williams haft travlt med at forberede rumvandringen. De har spulet Quest-luftslusen og rumdragternes kølekreds samt konfigureret luftslusesystemer og værktøjssættet, som omfatter et redskab med pistolgreb - en batteridrevet skruetrækker/skruenøgle med flere udskiftelige hoveder, som skal bruges til at fastbolte enheder, der kan udskiftes i rummet, og andre komponenter. Det øvrige værktøj omfatter forskellige sammentrækkelige eller justerbare tøjringsanordninger, en affaldspose og en særlig fastspændingsanordning, som skal holde astronauten i den ønskede retning på arbejdsstedet. Astronauterne har desuden gennemgået procedurerne for robotarmen (Canadarm 2).

Denne rumvandring danner grundlaget for yderligere montage- og rekonstruktionsarbejde, som skal udføres på stationens elektriske systemer under de kommende STS-115 og STS-116 Shuttle-missioner, der efter planen skal gennemføres i august/september og december. Der vil blive tilført flere solpaneler og mere elektrisk udstyr på disse to missioner.

Sådan kan rumvandringen følges

Rumvandringen kan følges live fra Columbus Control Centre, som har til huse hos German Aerospace Centre (DLR) i Oberpfaffenhofen i nærheden af Munchen. ESA-astronauterne og andre af missionens specialister vil i perioden være til rådighed for interviews.

Repræsentanter for medierne, som ønsker at deltage i dette arrangement, bedes udfylde den vedlagte akkrediteringsformular.

Andre kan følge begivenhederne live på internettet.

For at sikre en up-to-date-dækning af Thomas Reiters 6,5 timers rumvandring fører ESA og DLR en EVA-blogdagbog (på engelsk og tysk). Skribenterne, som befinder sig i kontrolcentret, vil sammen med ESA's veteranastronaut Reinhold Ewald levere de sidste nye billeder, kommentarer og oplysninger om, hvad der foregår bag kulisserne, mens rumvandringen foregår, og supplere med yderligere baggrundsviden om teknologien forbundet med rumvandringen. EVA-blogs vil være tilgængelige fra 2. august på følgende adresser:

http://www.esa.int/evablog_en (engelsk)
http://www.esa.int/evablog_de (tysk)

Desuden dækker NASA TV begivenheden live: http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html

For hele historien: http://www.esa.int/esaCP/Pr_29_2006_p_EN.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.