Nordisk fokus på dansk satellit

Illustration af de tre Swarm satellitter i formation.
28 august 2007

Tre ESA-satellitter, til sammen kaldet Swarm, skal fortsætte det arbejde, som den danske satellit Ørsted har udført i foreløbig 8 år. Den nye udgave af magasinet ”Nordic Space” har tema om Ørsted og Swarms udforskning af Jordens magnetfelt

Når den europæiske rumfartsorganisation ESA efter planen sender tre ens satellitter op i 2010, ligger der på flere måder dansk rumforskning bag. Dels er selve forslaget om missionen, der hedder Swarm (Sværm), dansk, dels bygger projektet videre på de målinger, som Danmarks hidtil eneste nationale satellit Ørsted har udført siden 1999.

Det nye nummer af magasinet Nordic Space gør status over Ørsteds foreløbigt otte succesfulde år i rummet og peger samtidig frem mod Swarm.

Ørsted har drastisk udvidet detaljeringsgraden af vores viden om variationerne i Jordens magnetfelt. På den måde har man fået ny viden om forholdene i Jordens indre, om tykkelsen af Jordens skorpe og om havstrømmenes bevægelser – for blot at nævne nogle af anvendelsesområderne. Men faktisk er satellitten ikke i stand til fuldt ud at udnytte den præcision, som moderne instrumenter til måling af magnetfelter er i stand til at give. Det skyldes elektriske strømme i atmosfærens øverste lag, ionosfæren og magnetosfæren. Med kun en enkelt satellit kan man ikke vide, i hvor høj grad målingerne er påvirket af disse strømme. Det begrænser nøjagtigheden af målingerne. Har man derimod flere satellitter, der flyver i formation, kan man også måle strømmene, tage højde for dem og på den måde få endnu mere nøjagtige målinger. Derfor er der udsigt til, at Swarm vil betyde et lige så stort spring fremad i vores viden om magnetfeltet, som den danske satellit i sin tid tog.

Hele temaet om Swarm og Ørsteds måling af Jordens magnetfelt er tilgængeligt på nordicspace.net – klik på linket ude til højre.

Swarm satellitterne bliver udstyret med instrumenter udviklet og fremstillet af Danmarks Rumcenter under Danmarks Tekniske Universitet. Det vil dels dreje sig om magnetometre, dels om stjernekameraer, der hjælper satellitterne med at holde styr på deres position og orientering i rummet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.