Beter waterbeheer met ruimtetechnologie

Het IAP-programma combineert de verschillende mogelijkheden van ruimteonderzoek
15 april 2013

Het hoeft niet gezegd te worden: water speelt op heel veel manieren een belangrijke rol in ons leven. ESA start in mei 2013 een Europese aanbesteding die oproept om met voorstellen te komen voor de verdere ontwikkeling van technische en commerciële mogelijkheden voor een goed waterbeheer, met betrekking tot de beschikbaarheid van voldoende en schoon water voor de verschillende consumenten zoals boeren, de industrie en drinkwaterbedrijven.

Met een speciaal haalbaarheidsonderzoek binnen het Integrated Applications Promotion (IAP) programma wil ESA nagaan hoe ruimteonderzoek mee kan zorgen voor een beter waterbeheer en wat er op dit vlak technisch mogelijk en commercieel haalbaar is.   

Het IAP ontwikkelt een hele reeks nieuwe toepassingen door gebruik te maken van de mogelijkheden van ruimteonderzoek. Daarvoor promoot het programma toepassingen van ruimteonderzoek bij een brede groep van gebruikers, waarvan er vele niet bewust zijn van wat ruimtetechnologie hen kan opleveren. Verder ontwikkelt men nieuwe operationele en economisch ondersteunde diensten voor deze gebruikers. 

De Benelux vanuit de ruimte

Als men gebruik maakt - in samenhang met systemen op de aarde - van verschillende domeinen van ruimteonderzoek zoals satellietcommunicatie, aardobservatie, satellietnavigatie en technologie, afkomstig uit de bemande ruimtevaart, dan is er veel meer mogelijk dan wanneer iedereen op zijn eigen domein blijft werken. 

De aandacht bij de aanbesteding die ESA volgende maand start gaat in het bijzonder uit naar waterkwantiteit en waterkwaliteit. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal Nederlandse waterschappen, onder de noemer SAT-Water, eind januari een bijeenkomst gehouden bij de Nederlandse Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Het Waterschapshuis in Amersfoort  om de wensen van SAT-Water met betrekking tot het verbeteren van het waterbeheer met ruimtetechnologie uit te werken. Deze wensen worden meegenomen in de aanbesteding.

Water: belangrijk voor iedereen

Enkele voorbeelden van het gebruik van ruimtetechnologie bij waterbeheer zijn: 

Satellietnavigatie: mobiele sensoren – gedragen door personeel of aangebracht op boeien of voertuigen op het land of in de lucht – die in situ gegevens kunnen leveren over onder meer waterkwaliteit, topografie,  bodemvochtigheid, waterstromen of lekken in pijpleidingen. Ook het grote publiek kan hierbij ondersteunende data leveren via apps op een smartphone (crowdsourcing), die gebruikmaken van het Global Navigation Satellite System (GNSS).

Aardobservatie: met onder meer aanvullende informatie over de bodemvochtigheid; het updaten van digitale kaarten voor de verbetering van systemen voor waterafvoer; de planning van bufferzones; aanvullende gegevens voor het in kaart brengen en de voorspelling van verdamping en neerslag; de bepaling van de kleur van water voor het vaststellen van bepaalde vormen van besmetting. 

Satellietcommunicatie: die als belangrijk element in SCADA-communicatienetwerken (Supervisory Control And Data Acquisition) kan dienen om ook in geval van crisis het doorzenden van belangrijke waarnemingen en controlesignalen zeker te stellen. 

Men gaat op zoek naar voorstellen die beantwoorden aan de werkelijke noden van gebruikers, waarvan er een aantal in de komende aanbesteding specifiek worden beschreven. Geïnteresseerde partijen mogen hun eigen gebruikers aanmelden en/of de focus leggen op gebruikers die in de aanbesteding worden aangebracht.

Praktisch

De aanbesteding wordt in mei 2013 gepubliceerd. Voor updates hierover zie 

http://emits.esa.int 

Deze activiteit gebeurt in samenwerking met het Ambassador Platform for Water Management (APWater) van het IAP-programma. Dat valt onder Het Waterschapshuis in Amersfoort. Dit is in Nederland de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 25 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector. 

Communicatie naar gebruikers:

Piet Reijers (Het Waterschapshuis)
+31 6 224 2482
p.reijers@hetwaterschapshuis.nl

Ook Belgische gebruikers of bedrijven kunnen meedoen, bijvoorbeeld in voorstellen met de Belgische industrie of internationaal.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.