Mars’ northern polar regions

Is og vannets syklus på nordpolen på Mars

10 august 2011

De nyeste bildene fra ESAs Mars-sonde Mars Express viser at isen på nordpolen på Mars endrer seg mye gjennom året. Ved sommersolverv har isen av karbondioksid fordampet og bare is av vann er igjen.

Bildet over ble tatt av det høyoppløselige stereokameraet ombord på Mars Express 17. mai 2010. Det viser deler av de nordlige polområdene ved sommersolverv på vår røde naboplanet.

På vinteren og våren er polkappen dekket av frossent vann og karbondioksid. Men ved sommersolverv har alt karbondioksidet blitt varmet opp og fordampet til atmosfæren.

Mars’ northern polar regions in context

Nå er kun is av vann tilbake, synlig som hvite områder på bildet. Fra disse lagene blir store mengder vanndamp frigitt til atmosfæren.

På vinteren kondenserer både frost og snø på den nordlige polkappen. Dette laget kan strekke seg så langt sør som 45 grader nord og være opp til en meter tykk.

Vannets syklus på Mars

Northern features

Et annet fenomen oppstår på de kantete klippene ved Mars’ nordpol, for eksempel på kanten til Rupes Tenuis til venstre i bildet.

I løpet av våren dekkes laget med frossent karbondioksid av vannis. Men noen ganger fjerner vinden dette millimetertynne laget med frost.

Disse prosessene viser at det fortsatt er en vannsyklus på vår røde naboplanet. Dermed kan mengden vannis som samler seg opp i polområdene fra år til år variere.

Avsetninger i kløften Chasma Boreale

I bildet synes også kløften Chasma Boreale med fargete avsetninger og store sanddyner.

Chasma Boreale er rundt 2 kilometer dyp, 580 kilometer lang og 100 kilometer bred. Mars Express har perfekt utsikt til avsetningene der.

Det finnes også krater på bunnen av kløften. Flere av disse er helt eller delvis dekket av sand.

Både mørke og lyse avsetninger er synlige. De mørke avsetningene stammer fra sandstormer som blåser om våren. Mønsteret med lyse og mørke avsetninger skyldes variasjon i mengden dekke gjennom årstidene.

Skal undersøkes med radar

Polkappen er omgitt av et felt med dyner som strekker seg hele 600 kilometer sørover.

Northern high resolution

Mars Express vil snart begynne å bruke radaren ombord for å undersøke polkappen i tre dimensjoner. Siden radarantennen ble foldet ut i 2005 har forskerne som jobber med Mars Express ventet på at forholdene skal bli riktige for å undersøke polkappen med radar.

Radaren fungerer best på natten når de elektriske forstyrrelsene i atmosfæren er minst. I august og september 2011 vil det bli gode sjanser til å undersøke polkappens form, dybde og sammensetning.

Følg med for flere nyheter fra Mars!

Se menyen til høyre for å vite mer om Mars og Mars Express.

Northern 3D
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.