Christer Fuglesang på jobb utenfor romferga Discovery i desember 2006. Fuglesang vil være til stede på pressekonferansen 21. april

Pressekonferanse: Søker etter norske astronauter

18 april 2008

En norsk kvinne eller mann kan få sjansen til å dra til romstasjonen eller månen.

Den europeiske romorganisasjonen ESA søker etter nye personer til ESAs astronautkorps. Søkere kan komme fra alle ESAs medlemsland, deriblant Norge.

Norsk Romsenter inviterer til pressekonferanse mandag 21. april klokken 11.00 hos Norsk Romsenter i Drammensveien 165 i Oslo.

Den svenske astronauten Christer Fuglesang vil være til stede for å fortelle om sine erfaringer som astronaut.

ESA-representanten Horst Schaarschmidt vil forklare hvordan uttagningen av nye astronauter vil foregå. Gaute Einevoll, den norske kandidaten ved det forrige astronaututtaket i 1992, vil også være til stede på pressekonferansen.

Uttagningsprosessen

Vordende astronauter kan søke om opptak fra og med mandag 19. mai på ESAs hjemmesider (www.esa.int/astronautselection). Søkere må først gjennom en screeningprosess og levere det samme helsesertifikatet som private piloter må ha.

Deretter vil kandidatene som går videre, gjennomgå en serie tester, både psykologiske og kunnskapsbaserte. De må gjennom medisinske undersøkelser og til slutt et formelt intervju før de eventuelt blir valgt ut som astronaut i 2009.

De utvalgte kandidatene vil så bli en del av det europeiske astronautkorpset og starte grunnleggende opplæring på European Astronaut Centre (ESA-EAC) i Køln i Tyskland.

Bemannede romferder er gjerne den delen av romvirksomheten som engasjerer mest. Noen mener det er unødvendig å sende mennesker ut i rommet, mens andre synes det er hovedpoenget med romvirksomhet. Administrerende direktør Bo Nyborg Andersen ved Norsk Romsenter innleder pressekonferansen med å snakke litt om dette temaet.

For spørsmål, kontakt:

Rosita Suensson
Communication Office ESTEC
ESA Communications Department
+31 71 565 3009 D
+31 652 062 158 M
+31 71 565 5728 F

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.