ESA och Thales Alenia Space upprättar en överenskommelse för att utveckla Intermediate eXperimental Vehicle (IXV)

16 juni 2009

Vid flyg- och rymdmässan på Le Bourget har idag ESA och Thales Alenia Space upprättat en överenskommelse för auktoriseringen att fortsätta med utvecklingen av Intermediate eXperimental Vehicle (IXV), en farkost som ska testa ett system för återinträde i atmosfären.

IXV-projektet ingår i ESA:s Future Launchers Preparatory Programme (FLPP). Syftet med IXV är att utveckla ett europeiskt, autonomt demonstrationssystem för återinträde i atmosfären. Systemet kännetecknas av höga aerodynamiska prestanda tack vare att kroppen är utformad för att ge lyftkraft. Systemet är utrustat med ett sofistikerat kontrollsystem baserat på framdrivning och aerodynamiska ytor. Det har också en avancerad värmesköld för återinträdet i atmosfären.

Farkosten väger cirka 1800 kg och kommer att sändas upp med Vega från den europeiska rymdhamnen i Kourou. Bärraketen placerar IXV-farkosten på en höjd av cirka 450 km, varifrån farkosten startar återfärden tillbaka till jorden, som avslutas med ett mjukt och säkert plask i Stilla havet. Med en inträdeshastighet i atmosfären på cirka 7,5 km/s utför IXV-systemet ett uppdrag som är fullständigt representativt för ett LEO-återinträde (Low-Earth Orbit, dvs. en låg omloppsbana runt jorden).

Thales Alenia Space kommer att ansvara för designkonsolidering, utveckling och integration av farkosten samt leda ett team av stora europeiska industrier. I projektet deltar också forskningscentra och universitet från Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Nederländerna. Farkosten beräknas levereras till ESA i slutet av 2012.

– IXV-uppdraget är ett unikt tillfälle att tackla en stor del av Europas basbehov när det gäller återinträdet i atmosfären från LEO, och att samla den erfarenhet och det kunnande som krävs för att utveckla framtida, europeiska system för återinträde, säger Giorgio Tumino, ESA:s chef för IXV-projektet. Detta gäller särskilt den aerodynamiska prestandan och de aerotermodynamiska egenskaperna under återinträdesfasen, de termiska skyddsmaterialen samt styrning, navigering och kontrollsystem.

– Detta avtal markerar att IXV-projektet nu går in i den verkliga utvecklingsfasen. Efter flera år av fortlöpande studier över hela Europa bidrar detta konkret till att konsolidera Europas kunnande när det gäller återfärder från uppdrag i LEO, understryker Antonio Fabrizi, ESA:s Director of Launchers.

Övriga rymdnyheter från Le Bourget

Igår (15 juni 2009) undertecknade ESA och Arianespace ett ramavtal för att tillhandahålla uppsändningstjänster. Huvudsyftet med detta avtal är att maximera användningen av Ariane, Vega och Soyuz vid rymdhamnen i Guyana, medan man säkerställer konkurrenskraftiga uppsändningskostnader för ESA-uppdrag.

I morgon (17 juni 2009) ska ESA underteckna ett tilläggsavtal värt 20 miljoner euro med konsortiet Joint Propulsion Team, som består av Avio SpA (I), Astrium GmbH (D) och SNECMA (grupp SAFRAN) (F). Detta avtal gäller utvecklingen av den flytande bränsle-drivna demonstrationsmotorn till det första steget hos European Next Generation Launcher – High Thrust Engine Demonstrator, dvs. nästa generation av europeiska bärraketer.

Ytterligare information kan erhållas från:

ESA – Media Relations Office
Communication and Knowledge Department
Tel: + 33 1 5369 7299
E-post:
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.