ESAs lilla Proba-satellit firar 5 år i rymden

23 oktober 2006

Den 22 oktober 2001 sköts satelliten Proba upp som en teknisk demonstration inom ESAs General Support Technology Programme. Väl uppe i bana visade det sig emellertid att den lilla satelliten kunde ge viktiga bidrag till forskningen med hjälp av dess unika funktionalitet och prestanda. Därför förlängdes satellitens nominella livslängd för att låta farkosten fungera som ett jordobservationsuppdrag.

Proba (Project for On Board Autonomy) byggdes ursprungligen för ett tvåårigt uppdrag, men dess utmärkta prestanda har hållit farkosten fullt funktionell och vetenskapligt produktiv, vilket visar att små satelliter kan användas både för att testa nya tekniker och utföra rymduppdrag.

Med de blygsamma måtten 60 x 60 x 80 cm utför Proba autonom styrning, navigering, kontroll, planering ombord och hantering av nyttolastresurser. Satellitens två bildtagningsinstrument, Compact High Resolution Imaging Spectrometer (CHRIS) och den pankromatiska High Resolution Camera (HRC), har tagit över 10 000 bilder av mer än 1 000 platser. Satellitens två instrument för jordmiljöobservation, Standard Radiation Environment Monitor (SREM) och Debris Evaluator (DEBIE), har också gett viktiga resultat.

Framtiden

Niau, French Polynesia
Niau, French Polynesia (Proba)

Framgångarna med små satelliter tyder på att denna sektor har mognat under senare år och utvecklingen av lågprisfarkosterna ser ut att öka i betydelse.

”Användarna av Proba har uttryckt hopp om att satellitens uppdrag kommer att fortsätta långt efter dess femårsjubileum”, säger Bianca Hoersch, ESAs Third Party Mission Manager.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.