SOHOs första officiella periodiska komet

SOHO's first officially periodic comet
SOHO's new catch: P/2007 R5
25 september 2007

Det är ingen nyhet för ESAs Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) att upptäcka ytterligare en komet. Observatoriet har redan hittat över 1 350 kometer. Den senaste SOHO-kometen, upptäckt med LASCO-koronagrafen, är dock lite annorlunda eftersom SOHO redan har "upptäckt" den två gånger tidigare.

För första gången under uppdraget har SOHO upptäckt en sällsynt form av komet som kallas periodiska kometer, vilket innebär att den återkommer regelbundet. Många av SOHOs kometer antas vara periodiska, men detta är första gången man bevisat att det rör sig om en sådan och officiellt har klassificerat den som en sådan.

Astronomerna har observerat tusentals kometer, men endast klassat 190 av dem som periodiska. Många fler antas vara periodiska. Men kometer erhåller denna klassificering officiellt endast om man kan observera att de följer sina banor runt solen mer än två gånger, och har en omloppstid under 200 år. Den mest berömda periodiska kometen är Halleys komet som återkommer vart 76:e år. Kometens senaste passage nära solen ägde rum 1986.

SOHOs nya komet har en mycket mindre omloppsbana och behöver endast cirka fyra år för ett varv runt solen. Den observerades första gången i september 1999 och åter igen i september 2003. Den tyske doktoranden Sebastian Hoenig insåg 2005 att de två kometerna var så lika i sina banor att det faktiskt kunde röra sig om samma objekt. För att testa sin teori beräknade han en kombinerad bana för kometen och förutsåg att den skulle återkomma den 11 september 2007. Sebastians förutsägelse visade sig vara mycket exakt. Enligt tidtabellen dök kometen åter upp i SOHOs LASCO-kamera och kometen har nu tilldelats den officiella beteckningen P/2007 R5 (SOHO).

An artist's impression of SOHO

Kometupptäckten har dock en lite förbryllande sida eftersom kometen inte riktigt ser ut som en komet. Den har ingen synlig svans eller koma av stoft och gas. Till en början misstänkte en del vetenskapsmän att det kanske i stället rörde sig om en asteroid, ett stycke rymdsten mer än ett stycke rymd-is. Men P/2007 R5 (SOHO) uppvisade ändå vissa kometliknande egenskaper. När kometen passerade inom 7,9 miljoner kilometers avstånd från solen, cirka 5 procent av avståndet mellan jorden och solen, observerade man att den ökade i ljusstyrka med en faktor på omkring en miljon. Detta är ett vanligt beteende hos en komet.

Så P/2007 R5 (SOHO) tycks uppföra sig som en komet trots att den inte ser ut som en sådan. "Det kan mycket väl vara en sorts utbränd kometkärna", säger Karl Battams som leder SOHOs program för kometupptäckter. Utbrända kometer är sådana som har förbrukat det mesta av sina flyktiga isar och har mycket lite materia kvar för att bilda en svans eller koma. De tros vara vanliga bland de himlakroppar som i sina omloppsbanor kommer nära solen.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Karl Battams, Naval Research Laboratory, USA
Email: Karl.Battams @ nrl.navy.mil

Bernhard Fleck, ESA SOHO Project Scientist
Email: Bfleck @ esa.nascom.nasa.gov

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.