ESAEducationHjemVejr og klimaGlobale forandringerNaturkatastrofer
   
Jordskælv
IndledningIzmit jordskælvet
Orkaner
StormfloderOrkanen Katrina
Oversvømmelser
Thessaloniki (Grækenland)
Vulkaner
IntroduktionAndesbjergenes vulkanske bælteEtnaNyiragongo og Nyamuragira
 
 
 
 
 
printer friendly page
Øvelse 2: Visualisering og undersøgelse af de oversvømmede områder i New Orleans forårsaget af orkanen Katrina
 
LIDAR map of New Orleans flooding caused by Hurricane Katrina
LIDAR-kort over oversvømmelserne i New Orleans forårsaget af orkanen Katrina, 3. september 2005
 
Side123

Formålet med denne øvelse er at påvise, visualisere og undersøge de oversvømmede områder i New Orleans.
 
New Orleans ligger i det sydøstlige Louisiana, på tværs af floden Mississippi på det sted, hvor den løber ud i den Mexikanske Golf og danner et tydeligt delta. Pontchartrain-søen, der indeholder brakvand og dækker et område på ca. 1.800 km2, ligger nord for byen.

Størstedelen af byen ligger under havets overflade, og det gør byen meget udsat for at blive ramt af oversvømmelser. Kun det "Franske kvarter" - den oprindelige by - ligger på en lille bakke og slap dermed for katastrofen i august 2005. Tabet af sumpe og moser, samt det faktum at området er formet som en skål, bidrog til de voldsomme oversvømmelser efter orkanen Katrina. Vådområderne udgjorde et naturligt stødpudeområde, der beskyttede Louisianas kystlinje fra konsekvenserne af orkanerne.  
 
I løbet af sin 300-årige historie er New Orleans gentagne gange blevet ødelagt af orkaner. Men byen er aldrig blevet ramt af en orkan med samme styrke som Katrina. De store dæmninger langs Mississippifloden holdt stand mod orkanen, men to mindre dæmninger kunne ikke klare presset og kollapsede ind mod kanalerne. Alle anstrengelser for at lukke disse huller var forgæves, og resultatet var, at brakvandet fra Pontchartrain-søen oversvømmede den lavereliggende by. På grund af strømafbrydelserne forårsaget af orkanen var det umuligt at pumpe vand ud i et længere tidsrum.

I zipfilen til højre findes et satellitbillede, der viser byen oversvømmet efter orkanen Katrina. Billedet blev optaget den 30. august 2005 af den franske rumfartsorganisations jordobservationssatellit SPOT.
 
 
SPOT billedbemærkning: Da billedet kun indeholder kanalerne angivet på listen herunder, skaber LEOWorks 3 automatisk et RGB-billede, der tildeler kanal 1 farven rød (R), kanal 2 farven grøn (G) og kanal 3 farven blå (B). Det skabte er en falsk farvekombination (FCC), der viser områder med høj NIR-refleksionsevne med rødt. Du kan undersøge de enkelte kanaler ved at klikke på“Image / Split to… / [Red Green Blue]” for at hente kanalerne angivet herunder.
 
 
Spektralt båndBølgelængdeområde (nm)RGB-kanaler
Bånd 1780 – 890 (NIR)Rød kanal
Bånd 2610 – 680 (Rød)Grøn kanal
Bånd 3500 – 590 (Grøn)Blå kanal
 
 
Åbn SPOT-billedet ved hjælp af LEOWorks. Det automatisk genererede RGB-billede er dannet som beskrevet ovenfor.

Side123

 
 
 


Stormfloder
Indledning
Orkanen Katrina
Indledning
Øvelser
Øvelse 1: Orkanen Katrinas spiral fra toppen af skyerne og til havets bølger
Eduspace - Software
LEOWorks 3
Eduspace - Download
Envisat and SPOT data (zip)
Related links
Hurricane Katrina - NOAAHurricane Katrina - WikipediaNational Hurricane Center - NOAAStorm surge overview - NOAAGlobal Monitoring for Environment and Security - ESAInternational Charter Space and Major DisastersTropical weather and hurricanes - Physicalgeography
Related news
Envisat sees whirling Hurricane Katrina from ocean waves to cloud tops
Related videos
Cyclone Floyd - 9 September 1999
(0.7 Mb)
Cyclone Floyd - 13 September 1999
(1.5 Mb)
Cyclone Floyd - 14 September 1999
(1.6 Mb)
Cyclone Floyd - 15-16 September 1999
(3.4 Mb)
 
 
 
   Copyright 2000 - 2014 © European Space Agency. All rights reserved.