ESAEducationHjemVejr og klimaGlobale forandringerNaturkatastrofer
   
Jordskælv
IndledningIzmit jordskælvet
Orkaner
StormfloderOrkanen Katrina
Oversvømmelser
Thessaloniki (Grækenland)
Vulkaner
IntroduktionAndesbjergenes vulkanske bælteEtnaNyiragongo og Nyamuragira
 
 
 
 
 
printer friendly page
Øvelse 1: Visning af satellitbilleder
 
Mål: At introducere eleverne til de grundlæggende operationer for at kunne fremvise satellitdata for regionen Araucanía.

Data: For at udføre denne øvelse skal du downloade programmet LEOWorks og satellitbilledet fra Landsat 7 fra 24. marts 2003, der findes i filen Villaricca.zip. Du kan downloade begge fra menuen til højre.  
 
Følgende fem bånd er til rådelighed:

Villarrica_2003_B1.tif
Villarrica_2003_B2.tif
Villarrica_2003_B3.tif
Villarrica_2003_B4.tif
Villarrica_2003_B5.tif

Båndene svarer til TM-sensoren (Thematic Mapper) som vist:

Bånd 1: 0,45 - 0,52 µm (blå)
Bånd 2: 0,52 – 0,60 μm (grøn)
Bånd 3: 0,63 – 0,69 μm (rød)
Bånd 4: 0,76 – 0,90 μm (nærinfrarød)
Bånd 5: 1,55 - 1,75 μm (mellem-infrarød eller SWIR)
 
 
Åbn og gem et billede
 
Åbn LeoWorks.

Åbn dataene i LEOWorks ved hjælp af funktionen Open multiple images as a single file. Vis alle bånd i fremviseren, og vælg Window/Tile Evenly.

Forbedr billedkontrasten for hvert bånd med Interactive Stretching, dvs. juster med skyderne for at dække 95% af alle pixels i båndet. For at sammenligne de fem bånd skal du vælge Synchronise compatible product views med markørposition i vinduet Navigation.

Inspicer alle billederne, og find det bedste bånd til at skelne mellem søer, vegetation, vulkanske træk og sne, og registrer dine resultater i en tabel som den herunder.
 
 
 Bånd
 
Vegetation 
Vulkanske træk 
Sne 
 

Kan du forklare dine resultater?

Ved hjælp af inspektionsværktøjet ‘Pixel info’ skal vi nu sammenligne refleksionen fra vand og vegetation ved at observere pixelværdierne. Registrer dine resultater i en tabel som den herunder.
 
 
PixelværdiBånd1Bånd2Bånd3Bånd4Bånd5
Vand     
Vegetation     
 
Sammenlign dine resultater med grafen.

Hvilke bånd er bedst til at skelne mellem vand og vegetation?

 
 
Spectral signatures
Spektralsignaturer for jord, vegetation og vand og spektralbånd for Landsat 7
 
Lav et RGB-farvebillede ved hjælp af bånd4 for rød, bånd5 for grøn og bånd3 for blå. Forbedr billedkontrasten med Interactive Stretching, dvs. juster med skyderne for at dække 95% af alle pixels i båndet.

Beskriv billedet.

Studer den typiske spektralsignatur for genstande som vand, jord, vegetation osv. vist på Figur. Den viser refleksionen fra forskellige overflader for hvert bånd på Landsatbilledet.

Identificer farverne for vulkanerne og søerne såvel som byen Villarrica.

Prøv at forklare farverne ved hjælp af oplysningerne i tabellen herover sammen med denne figur.

 
 
Example of an annotated image
Eksempel på et anmærket billede, der viser Villarrica-søen, vulkanen Villarrica og Colico-søen
 
Prøv andre båndkombinationer for at opnå en bedre differentiering af disse genstande, og beslut hvilke to kombinationer, der er bedst.

Gem dem under et passende navn, f.eks. Villarrica-RGB-4-5-3.tif (hvis du har valgt bånd4 for rød, bånd5 for grøn og bånd3 for blå).

Ved at bruge værktøjslinjen under fremvisningen kan du forstørre, reducere og studere billedinformationen og histogrammerne for de forskellige bånd.

Lav et kort.

Værktøjet Map kan anvendes til at lave et anmærket kort. Det er muligt at tegne linjer og firkanter samt skrive tekst på et billede.

Lav et kort med navnene på vulkanerne, søerne og byerne.
 
 

 


Andesbjergenes vulkanske bælte
IndledningBaggrund
Øvelser
Øvelse 2: Mulige katastroferØvelse 3: Klassifikation af land cover og arealanvendelse
Eduspace - Software
LEOWorks 4 (MacOS)LEOWorks 4 (Windows)LEOWorks 4 (Linux)
Eduspace - Download
Villarrica.zipRegion Araucanía Google Earth.kmz
 
 
 
   Copyright 2000 - 2015 © European Space Agency. All rights reserved.