Beijing Olympic Stadium
Agency

Prognoser om luftkvaliteten i Kina

22/07/2008 256 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Med mindre än en månad kvar till de olympiska spelen i Beijing vidtar de kinesiska myndigheterna en rad åtgärder för att förbättra luftkvaliteten inför olympiaden. Ett nytt verktyg har installerats i huvudstaden för att man ska kunna övervaka hur effektiva dessa åtgärder är.

Dålig luftkvalitet orsakar problem för de olympiska deltagarna och hämmar prestationsförmågan hos idrottare som tävlar i uthållighetssporter utomhus, som cykling och maraton.

Den huvudsakliga orsaken till den dåliga luften i Beijing är utsläppen från motorfordon. Sedan den 20 juli har därför restriktioner trätt i kraft för att ta hälften av Beijings 3,5 miljoner motorfordon ur trafik.

Fram till den 20 september får privatfordon endast köras varannan dag och bilar med höga utsläppsnivåer är förbjudna.

Launch of Air Quality forecasting at EPB
Launch of Air Quality forecasting at EPB

På uppdrag av ESA har CERC (Cambridge Environmental Research Consultants) installerat ett högupplösande prognossystem för luftkvalitet vid Beijings kommunala miljöskyddsbyrå EPB för att man ska kunna övervaka effekterna som nedskärningarna har på stadsluftens kvalitet.

– Vi är nöjda med installationen av systemet i Beijing och vi tror att den detaljerade prognostiseringen av luftens kvalitet som systemet ger kommer att bli ett värdefullt verktyg för att förutspå och förstå Beijings luftkvalitet, säger David Carruthers från CERC.

– Systemet är mycket flexibelt och kan snabbt justeras för att exempelvis ta hänsyn till de speciella nedskärningar och restriktioner för utsläpp som gäller under olympiaden.

Tack vare detta nya verktyg har operativa prognoser om luftkvaliteten på gatunivå genererats för Beijing sedan den 8 juli, exakt en månad före spelens öppningsceremoni.

Tredagarsprognoser presenteras dagligen och är tillgängliga på Beijings webbsida www.beijingairquality.cn. Prognoserna är högupplösta konturkartor som förutspår nivåerna av kvävedioxid, ozon, partiklar och svaveldioxid i vart och ett av Beijings åtta distrikt. Användarna kan välja att visa separata kartor över varje enskild förorening eller att visa det totala hälsoindexet med alla föroreningar kombinerade.

BeijingAir street-scale air quality forecast for 22 July
BeijingAir street-scale air quality forecast for 22 July

- De slutliga prognoserna använder en kombination av luftkvalitetsmätningar, data från marken och modellering. För regional modellering används Chimere, som tillhandahålls av Kungliga Nederländska Meteorologiska Institutet (KNMI) . Den detaljerade lokala modelleringen utförs av CERC:s modell ADMS-Urban, förklarar Carruthers.

Li Kunsheng, vice VD för EPB, säger att han välkomnar installationen av det nya systemet. Han ser det som ett viktigt verktyg för att i framtiden förutspå luftkvaliteten i Beijing och övervaka effekterna av emissionsbegränsande åtgärder, inklusive de åtgärder som har vidtagits inför de olympiska spelen.

De avancerade tredagarsprognoserna tillhandahålls som en del av programmet Dragon-2, ett samarbete mellan ESA och Kinas ministerium för vetenskap och teknologi (MOST). Samarbetet är avsett att främja en ökad användning inom Kina av satellitdata från ESA:s och Kinas jordobservatorier.

Satellitdata från de två instrumenten SCIAMACHY och OMI kommer snart att inkluderas i den regionala modellen för att förbättra övervakningen av emissioner.

SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography) är ett av 10 instrument ombord på ESA:s satellit Envisat.

OMI (Ozone Monitoring Instrument) har byggts av ett team europeiska industrier och vetenskapsmän under ledning av Nederländerna för att ingå i NASA:s EOS-AURA-uppdrag.

Related Links