Oblast Vela C.

Létání nad vrcholy Vely

9 červenec 2012

Na snímku jsou vidět překrásná modrá jako motýlí křídla tvarovaná oblaka roztažená k hnízdu žhavého prachu a plynu – a to vše nad důmyslnou sítí úžasných ornamentů. Fotografii oblasti Vela C pořídila kosmická observatoř ESA Herschel.

Vela C je největší ze čtyř částí komplexu Vela, což je velká „porodnice“ hvězd vzdálená 2300 světelných let od Slunce. Je to pro nás ideální přírodní laboratoř, ve které můžeme studovat proces zrodu hvězd.

Detektory vzdáleného infračerveného záření na observatoři Herschel mohou pozorovat oblasti, kde velké i malé hvězdy ohřívají husté chuchvalce plynu a prachu – a kde se tak rodí nová generace hvězd.

Hned na první pohled upoutají pozornost dva výrazné útvary na obrázky: jemné modré a žluté objekty ve tvaru motýlích křídel, které jsou viditelné napravo od středu a které vypadají jako by letěly směrem ke hnízdu stočeného materiálu v pravém dolním rohu.

Tyto oblasti se odlišují od okolních, neboť jejich prach byl ohřátý rodícími se hvězdami. Svazek velmi horkých a hmotných hvězd se nachází v blízkosti „těla motýla“: jejich radiace přitom ohřívá okolní prach, který se na obrázku následně jeví jako žlutý.

Tyto těžké hvězdy se budou řídit heslem „žij rychle, zemři mladý“: budou zkrátka hořet jen velmi krátkou dobu (v kosmických měřítkách, pochopitelně). Ty, které mají hmotnost nejméně osmkrát větší, než naše Slunce, vybuchnou v kataklyzmatické supernovy jen nějakých deset miliónů let po svém vzniku.

Výrazně hustší sloup chladného plynu a prachu si pak razí cestu skrze střed obrázku: je obklopeným složitou sítí tenkých červených vláken.

Hluboce ponořené v této síti jsou přitom početné bodové zdroje; patrné jsou zvláště na levé straně scény. Jedná se o protohvězdy, tedy zárodky nových hvězd. Chystají se, aby již zanedlouho rozzářily oblohu v oblasti Vela...

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.