Vuoria ja hautautunutta jäätä punaisella planeetalla

Phlegra Montes -vuoria Marsissa
8 Joulukuu 2011

Uudet Mars Express -luotaimen ottamat kuvat näyttävät Phlegra Montes -vuoriston uudessa valossa: tutkakuvat ovat paljastaneet sieltä suuria määriä vesijäätä pinnan alle hautautuneena. Esiintymät voisivat toimia vesivarantoina tulevaisuuden astronauteille.

Phlegra Montes on alue, jolla vuoria sekä lievästi kaartuvia kallionjyrkänteitä. Se ulottuu Elysium -tulivuorialueen koillisosasta Marsin pohjoiselle alangolle asti, noin 30-50 astetta Marsin pohjoista leveyttä.

Vuoret itsessään eivät todennäköisesti ole syntyneet tulivuoritoiminnassa, mutta niitä ovat nostaneet muinaiset tektoniset voimat, jotka puristivat pinnan eri alueita toisiaan vasten.

Uudet ESAn Mars Expressin tarkan erotuskyvyn stereokameran kuvat mahdollistavat alueen lähemmän tarkastelun. Kuvat paljastavat, että lähes jokainen vuorista on kivimurskeen ympäröimä - kyseessä ovat kaarevat pinnanmuodot, joita löytyy yleensä tasankojen ja vuorten ympäristöistä näillä leveysasteilla.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että muodostelmien aine vaikuttaa valuneen alas vuorilta pitkän ajan kuluessa. Ne muistuttavat oman planeettamme jäätikköjen pinnalta löytyvää irtoainesta.

Tämä viittaa myös siihen, että aivan alueen pinnan alla saattaa olla hautautuneita jäätiköitä.

Laajempi kartta kuvatusta Phlegra Montesin alueesta

Tulkintaa tukee myös Nasan Mars Reconnaissance Orbiter -luotaimen pinnan alle tähystävät tutkahavainnot. Tutka osoittaa, että kivimurske liittyy vahvasti vesijään esiintymiseen ehkä vain 20 metrin syvyydessä.

Lisätodisteita suhteellisen tuoreesta jäätiköitymisestä voidaan nähdä alueen törmäyskraatterien sisällä. Useiden harjanteiden uskotaan kehittyneen, kun muinaiset kraatterit täyttyivät lumella. Ajan kuluessa lumi tiivistyi muodostamaan jäätikköjä, jotka sitten muovasivat kraatterien pohjia.

Jäätikkövirtauksiin viittaavia merkkejä löytyy vielä lisää ylimmän kuvan keskellä olevasta laaksosta.

Uskotaan, että Marsin keskisten leveysasteiden jäätiköt kehittyivät eri aikoina viimeisten useiden satojen miljoonien vuosien aikana, kun Marsin akselin suunta erosi huomattavasti nykyisestä ja aiheutti hyvin erilaiset ilmasto-olosuhteet planeetalle.

Kaikki tämä viittaa suureen vesijään määrään aivan Phlegra Montesin alueen pinnan alla. Mikäli oletus osoittautuu todeksi, niin tällaiset jääkentät voisivat tarjota tulevaisuuden astronauteille heidän tarvitsemaansa vettä Punaisella planeetalla.

Kuvia tarkemmin:

Phlegra Montesin yksityiskohtia selitettyinä

Kuvan 1:llä merkityn laatikon alueen laaksosta löytyy pitkittäisiä virtausjälkiä. 2:lla merkityn vuoren ympärillä on tyypillinen irtokivien murskeen muodostama "esiliina". Numerolla 3 merkityn laatikon alueen kraatterista löytyy liuskamaisia rakenteita, jotka saattavat olla murskeen lisäksi toinen merkki vesijään olemassaolosta. Mars Express otti kuvan 1. kesäkuuta 2011.

Phlegra Montes korkeuskarttana

Korkeuden mukaan väritetty kartta paljastaa alueen topografian. Purppuralla on merkitty korkeimmat alueet ja sinisellä matalimmat. Kuvan alueella korkeuserot ovat noin neljän kilometrin luokkaa ulottuen -9 kilometristä -5 kilometriin verrattuna Marsin keskikorkeuteen.

Phlegra Montes suurella erotuskyvyllä

Mars Expressin tarkan erotuskyvyn stereokameran alkuperäiskuvan (klikkaa kuvaa) tarkkuus on noin 16 metriä pikseliä kohden. Kuva-alueen leveys on noin 140 kilometriä.

Perspektiivikuva kuvan keskialueen laaksosta

Alueelle tyypilliset rauhallisesti kaartuvat vuoret ja jyrkänteet ulottuvat Elysiumin tulivuorialueelta aina Marsin pohjoiselle tasangolle. Perspektiivikuva mallinnettu stereokameran tuottamasta digitaalisesta maastomallista.

Perspektiivikuva alkuperäiskuvan oikeanpuolimmaisen alueen tasangosta
Puna-viherlaseilla katsottava 3D-kuva alueesta
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.