ESA title
Science & Exploration

ISS Education Kit - download

759 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Education

ISS Education Kit är en tillgång för lärare som skulle vilja använda den internationella rymdstationen som en återkommande inramning vid studier av en rad olika ämnen som ingår i de europeiska läroplanerna.

Målgrupperna för det här utbildningspaketet är främst lärare i Europa och deras 8-10 år gamla elever.

Utbildningspaketets innehåll

ISS Education Kit är indelat i fyra kapitel. Varje kapitel börjar med en del innehållande texter och arbetsblad. Denna är avsedd för eleverna, och följs av “Lärarens underlag”.

 

Download: PDF (20.8 MB)