Mezinárodní kosmická stanici po misi STS-116 (prosinec 2006)
Agency

Vesmír pro Evropu

3729 views 18 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Zkoumání kosmického prostoru a posílání družic stejně jako lidí do vesmíru patří mezi největší výzvy rozvinutých zemí ve 21. století.

Proto osmnáct evropských zemí už více než čtyřicet let spojuje své zdroje, aby dostalo Evropu do přední linie kosmických věd, technologií a aplikací.

Obyvatelé Evropy se tak dnes mohou těšit z mnoha přínosů, od pracovních míst po ekonomický růst, z veřejných služeb, z kvalitní telekomunikace a bezpečnosti.

Bohatší evropská identita

ESA postupuje v souladu s Evropskou unií, národními organizacemi odpovědnými za kosmonautiku a mezinárodními partnery, řídí výzkumné a vývojové programy potřebné k zajištění vedoucí pozice i do budoucna.

Výsledkem je kosmický průmysl světové kategorie, úžasné vědecké objevy a pevnější i bohatší evropská identita.

Kosmické programy jsou během na dlouhou trať

Běžně uběhne desetiletí od rozhodnutí vyvíjet prvotřídní vědeckou družici do okamžiku, kdy z vesmíru začnou proudit dlouho očekávaná data do univerzit a výzkumných středisek. Čas není o nic kratší ani v případě nové generace kosmických řešení pro globální trhy. A právě to jsou důvody, proč je kosmická politika s dlouhodobým výhledem základem kosmických programů ESA pro vědu, pozorování Země, telekomunikace, navigaci, pilotované lety a průzkum i nosné rakety.

Hlavní elementy vize ESA zůstávají pevné a neměnné už od okamžiku, kdy vznikly – což je více než před třiceti lety. Jedná se o konkurenceschopný kosmický průmysl napříč Evropou, výzkumy směřující k vědeckým objevům, vysoce kvalitní družicové služby pro obyvatele a vlády Evropy a pevný podíl na světové kosmonautice.

Pevná vize, měnící se svět

Co se ale změnilo, je politická situace. ESA řídí dlouhodobé programy v rychle se měnícím světě. A to představuje pro organizaci skutečnou výzvu, na kterou ESA odpověděla vyhlášením jasného cíle, který byl zformulován v programu „Agenda 2011“ generálním ředitelem Jean-Jacquesem Dordainem.

Evropa musí pokračovat v tom, aby si udržela výsadní roli ve vesmíru. A to i v době, kdy další světové velmoci rychle rozvíjejí své kosmické kapacity.

To znamená, že ESA musí konsolidovat svoji pozici coby světové kosmické agentury. To je nezbytné pro službu jednotlivým členským státům a Evropské unii při zajištění konkurenceschopné ekonomiky. Stejně tak je to nepostradatelné pro udržení podílu na globální politice a k zajištění odpovídajících znalostí.

Evropský rozměr

Tato vize nyní přináší dimenzi Evropské unie do evropské kosmické politiky, vyvíjené a prosazované posledních třicet let právě prostřednictvím ESA – a zpětně vrací vesmírný rozměr do politických akcí Evropské unie. Zakladatelé ESA vybavili agenturu pružností, která se stala skutečným zdrojem síly v minulosti a která stojí za většinou úspěchů agentury. Toto umožnilo ESA pohyb směrem do nových oblastí aktivit během posledních třiceti let a také zdvojnásobilo počet členských států. V blízké budoucnosti se tak ESA přemění z kosmické agentury osmnácti zemí na kosmickou organizaci Evropské unie.

Related Links