Ο Solar Orbiter εξερευνά την ηλιακή περίμετρο
Agency

Η Ελληνική συμμετοχή στο Solar Orbiter

29/03/2013 596 views 7 likes
ESA / Space in Member States / Greece

Η αποστολή Solar Orbiter αποτελεί την πρώτη επιστημονική αποστολή μεσαίου μεγέθους για το Πρόγραμμα Cosmic Vision 2015 – 2025 της ESA. Έλαβε την τελική έγκριση της ESA και της Επιτροπής Επιστήμης (Science Programme Committee) τον Οκτώβριο του 2011 και είναι προγραμματισμένη για εκτόξευση το πρώτο τετράμηνο του 2017.

Για την προετοιμασία των επόμενων φάσεων της αποστολής, αναμένονται οι τελευταίες Προκηρύξεις οι οποίες θα αφορούν εξαρτήματα του διαστημικού σκάφους και υπηρεσίες υποστήριξης και θα απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) από τα Κράτη Μέλη της ESA.

Δεδομένης της απαιτούμενης ποσοστιαίας συμμετοχής όλων των κρατών μελών στις παραπάνω προκηρύξεις για την ενίσχυση της γεωγραφικής επιστροφής (ESA GEO Return mechanism), η ESA έχει αποφασίσει να παρέχει προνομιακά κριτήρια υπέρ των προτάσεων που προέρχονται από χώρες μέλη με χαμηλή μέχρι σήμερα συμμετοχή όπως η Ελλάδα και για το λόγο αυτό διοργανώνονται σχετικές ενημερωτικές ημερίδες για την προώθηση της υποβολής προτάσεων από τη διαστημική βιομηχανία τους.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει διοργανώσει από τον Ιούνιο του 2011, χρονιά έγκρισης της αποστολής, έως σήμερα τρεις τέτοιες ενημερωτικές ημερίδες για την προώθηση της συμμετοχής των ελληνικών εταιριών στην αποστολή Solar Orbiter της ESA.Οι ημερίδες αυτές διοργανώνονται από τη ΓΓΕΤ σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της ESA και τους εκπροσώπους της εταιρίας Astrium UK, Κύριου Ανάδοχου (Prime Contractor) της αποστολής.

Στις δύο πρώτες ημερίδες που οργανώθηκαν (Ιούνιος 2011 και Μάιος 2012) το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση της αποστολής Solar Orbiter καθώς και ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης της προετοιμασίας της αποστολής, των αντικειμένων των προκηρύξεων καθώς και άλλων υποχρεωτικών προγραμμάτων της ESA.

Ακόμα παρουσιάστηκαν τα τεχνολογικά αντικείμενα που θα απαιτηθούν για την προετοιμασία των επόμενων επιστημονικών αποστολών της ESA (EUCLID) και γενικότερα των δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιστήμης της ESA.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις ακολούθησαν, όπως συνηθίζεται, διμερείς επαφές μεταξύ των αρμοδίων στελεχών της ESA και του Κύριου Αναδόχου με τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ελληνικών εταιριών.

Στις συναντήσεις αυτές, οι ελληνικές εταιρίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αντικείμενα και τις δυνατότητές τους ενώ οι εκπρόσωποι της ESA και της ASTRIUM UK μετέφεραν πληροφορίες για τις προοπτικές διασύνδεσης και συμμετοχής τους στις επόμενες Προκηρύξεις.

Αξίζει να σημειωθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εκφράστηκε από την ελληνική βιομηχανία καθώς συμμετείχαν περίπου 30 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τεχνολογιών Διαστήματος.

Κοινά συμπεράσματα των διμερών επαφών ήταν τόσο η αναγνώριση εκ μέρους της ESA των δυνατοτήτων των ελληνικών εταιριών όσο και η ικανοποίηση εκ μέρους των ελληνικών εταιριών για την σημαντική ευκαιρία επικοινωνίας με την ESA και τις προοπτικές για πιθανή συνεργασία με έμπειρους και στρατηγικής σημασίας "παίκτες" στην Ευρώπη.

Πρόσφατα έλαβε χώρα η τρίτη ημερίδα για την αποστολή Solar Orbiter. Η ημερίδα εστιάστηκε στις αναμενόμενες και τελευταίες Προκηρύξεις προνομιακών δράσεων για την Ελλάδα της αποστολής που θα ανακοινωθούν σε λίγο καιρό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Προκηρύξεων της ESA (EMITS) καθώς και στις διμερείς επαφές των ενδιαφερόμενων εταιριών με την ASTRIUM UK.

Η ΓΓΕΤ απεύθυνε πρόσκληση σε όλους τους ελληνικούς φορείς (εταιρίες, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις Ημερίδες καθώς και σε διμερείς συναντήσεις με την ESA και την ASTRIUM UK.

Ο οργανισμός παροτρύνει σθεναρά τους ενδιαφερόμενους φορείς να προετοιμάσουν και να υποβάλουν προτάσεις με στόχο την - κατά το δυνατό - υψηλότερη επιτυχία ελληνικών φορέων σε Προκηρύξεις της ESA.

Οι συγκεκριμένες Προκηρύξεις αποτελούν μια ευκαιρία για τους ελληνικούς φορείς με σημαντικό ποσοστό επιτυχίας και επομένως τη βελτίωση του συντελεστή γεωγραφικής επιστροφής.

Τι είναι η αποστολή Solar Orbiter?

Εικαστική απεικόνιση του Solar Orbiter - μπροστινή όψη
Εικαστική απεικόνιση του Solar Orbiter - μπροστινή όψη

Το Solar Orbiter θα επιχειρήσει πιο κοντά στον Ήλιο από οποιαδήποτε προηγούμενη αποστολή. Το διαστημόπλοιο είναι σχεδιασμένο να κάνει σημαντικές ανακαλύψεις στοχεύοντας στην κατανόησή μας για το πώς ο Ήλιος επηρεάζει το περιβάλλον του. Θα παρατηρήσει κυρίως πως ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια δημιουργούνται στο εσωτερικό του και πως στη συνέχεια εκτοξεύονται προς το διάστημα με τη μορφή του ηλιακού ανέμου.

Η ηλιακή δραστηριότητα επηρεάζει τον ηλιακό άνεμο, καθιστώντας τον πολύ τυρβώδη, και οι ηλιακές εκλάμψεις δημιουργούν ισχυρές αναταράξεις σε αυτόν τον άνεμο, προκαλώντας φαντασμαγορικές θεάσεις σέλαος στη Γη και σε άλλους πλανήτες.

Το Solar Orbiter θα είναι αρκετά κοντά στον Ήλιο ώστε να πάρει δείγματα από τον ηλιακό άνεμο λίγες στιγμές αργότερα από την εκτόξευσή του από την ηλιακή επιφάνεια, παρατηρώντας ταυτόχρονα με μεγάλη λεπτομέρεια τη διαδικασία επιτάχυνσης του ανέμου στην επιφάνεια του Ήλιου. Η εκτόξευση της αποστολής έχει προγραμματιστεί για το 2017 από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ με το όχημα εκτόξευσης Atlas που παρέχεται από τη NASA.

Το Solar Orbiter είναι μια αποστολή που ηγείται από την ESA με συμμετοχή από τη NASA, η οποία θα συμβάλει παρέχοντας τον εκτοξευτή, ένα πλήρες όργανο και έναν αισθητήρα.

Related Articles

Related Links