ESA title
Sverige övertog för två år sedan ordförandeskapet i Barentsrådet.
Agency

Barentsrådet besökte Esrange

18/10/2011 564 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Sveriges och Europas rymdbas Esrange har stor betydelse för arbetet för en hållbar utveckling i Barentsregionen. Skälet är den forskning som genomförs från Esrange via uppsändning av höghöjdsballonger som studerar utvecklingen i Arktisregionen ur ett klimatperspektiv och Esranges roll som i att ta emot data från jordobservationssatelliter. Det var ett av skälen till att nordiska utrikesministrar och andra representanter för Barentsrådet besökte Esrange.

Sverige har under sitt ordförandeskap i Barentsrådet prioriterat en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling i Barentsregionen. Esrange har en viktig och strategisk roll för att övervaka hur naturen påverkas av utvinningen av regionens naturresurser, som gas, olja, malmer och mineraler.

Höjdare på Esrange

Den 11 oktober besökte delar ur Barents euroarktiska råd rymdraketbasen Esrange.

– Besöket på Esrange var mycket intressant. Jag är imponerad av den expansion av satellitverksamheten som bedrivs här, sa Sveriges utrikesminister Carl Bildt, som ingår i rådet. Arbetet på Esrange är viktigt, inte minst när det gäller forskning och bevakning kring hur miljön påverkas av exploateringen i den här regionen.

Uppsändningen av höghöjdsballonger och sondraketer och satellitverksamheten bidrar viktig information och kunskap för att långsiktigt ta tillvara på de värdefulla naturresurserna som finns i området.

– Syftet med besöket var, förutom att visa vad vi gör idag, att lyfta den utvecklingspotential som finns, sa , säger Lars Persson, VD för Rymdbolaget, som driver basen.

Esrange är bra placerat

Esrange är en viktig kugge för miljöövervakningen i Barentsregionen.
Esrange är en viktig kugge för miljöövervakningen i Barentsregionen.

Esrange är en unik rymdbas och Europas enda landbaserade uppsändningsplats för raketer utanför Ryssland. Esrange ligger utanför Kiruna, som är en av få städer där det går att studera norrsken. Forskningen på Esrange har också bidragit till att vi idag förstår mer om norrsken och varför och hur de uppstår. Esrange har på senare år utvecklats till en europeisk och internationellt centrum för ozonforskning. Esrange har också ett utmärkt geografiskt läge för att kommunicera med de polära satelliterna när de passerar över nordpolen, bland annat jordobservationssatelliterna Landsat och SPOT.

Esrange har också haft en central betydelse för den svenska rymdverksamhetens utveckling, och bland annat bildades Rymdbolaget som en direkt följd av att Esrange övergick från europeisk till svensk ägo år 1972.

Samarbete i norr

Samarbetet i Barentsregionen består av två delar, dels Barents euro-Arktiska Råd, Barents Euro-Arctic Council, BEAC, dels Barents Regionråd, Barents Regional Council, BRC. BEAC är forum för det mellanstatliga samarbetet, medan BRC är forum för samarbete mellan medlemsländernas 13 nordliga regioner. Protokollet som etablerade BRC är undertecknat av regionens landshövdingar, guvernörer och motsvarande, tillsammans med representanter för regionens urfolk. De länder som deltar är Danmark, Finland, Island, Norge, Ryska federationen, Sverige och EU-kommissionen.

Barentsrådet koordinerar samarbeten inom flera områden. Inom ramen för rådet genomfördes hösten 18–23 september i år en stor internationell krisövning i Norrbotten. Syftet var att ge länderna i Barentsregionen en möjlighet att öva gränsöverskridande hjälp- och olycksberedskap. Sedan 2001 har regelbundna gemensamma övningar arrangerats i respektive land inom Barentsregionen.

Besöket på Esrange genomfördes i samband med det pågående utrikesministermötet i Kiruna. Under besöket närvarade förutom Carl Bildt också Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe och Finlands utrikesminister Erkki Tumioja.

Related Links