ESA title
Artist's impression of Rosetta asteroid fly-by
Agency

Rosetta vaknar inför asteroidmöte

08/07/2008 449 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Flygledarna har nyligen väckt Rosetta ur sin dvala för att förbereda farkosten för sitt möte med asteroiden 2867 Steins den 5 september. ESA:s kometjägare Rosetta ska studera asteroiden, som är av en ganska sällsynt typ, när farkosten passerar den på sin väg mot kometen 67/P Churyumov-Gerasimenko.

Rosetta sköts upp i mars 2004 och kommer att nå sin slutdestination 2014 efter en färd på cirka 6500 miljoner km. Avståndet mellan Rosetta och solen när farkosten når kometen kommer att vara cirka 600 miljoner km, eller 4 astronomiska enheter. En astronomisk enhet är medelavståndet mellan jorden och solen, cirka 150 miljoner km.

Rosetta har passerat förbi jorden två gånger och Mars en gång. Rosetta har då utnyttjat planeternas gravitation för att få den extra skjuts farkosten behöver för att fortsätta sin färd som planerat. Den tredje och sista passagen förbi jorden ska äga rum i november 2009. Rosetta ska också flyga förbi och studera två asteroider på vägen: 2867 Steins i september i år och 21 Lutetia i juni 2010. När Rosetta närmar sig 2867 Steins i september har farkosten färdats cirka 3700 miljoner km och är då på 2,1 astronomiska enheters avstånd från solen.

Efter den senaste planetära passagen den 13 november förra året styrde Rosetta mot asteroidbältet mellan Mars och Jupiters omloppsbanor. Den 27 mars 2008 gick farkosten för en period på tre månader in i det viloläge den ligger i när den passerar nära solen. Under denna fas ställdes några delsystem i viloläge för att optimera deras livslängd (detta är bara början av uppdragets vetenskapliga fas).

Nästa stopp: Steins

Rosetta second Earth swing-by, 13 November 2007
Rosetta second Earth swing-by, 13 November 2007

Rosetta kommer att vara 2867 Steins som närmast klockan 20:37 CEST den 5 september och avståndet är då cirka 800 km. Farkosten kommer att passera förbi asterioden med en relativ hastighet på 8,6 km/s.

Som förberedelse inför passagen ska alla instrument kontrolleras och testas under juli månad. Mellan den 4 augusti och den 4 september ska flygledarna utföra en optisk navigeringsmanöver: Steins ska följas visuellt med kamerorna ombord på farkosten. Det kommer att förbättra vår kunskap om asteroidens bana, som hittills baserats på mätningar från jorden.

Utnyttja passagen maximalt

Observationerna ska användas för att karakterisera denna ganska sällsynta asteriod och dess miljö. Den är av så kallad E-typ, vilket bestyder att den huvudsakligen består av silikater och basalt. Man ska också testa Rosettas instrument, så de flesta kommer att vara aktiva under passagen.

Passagen kommer att pressa Rosettas förmågor, i första hand på grund av att farkosten måste rotera så snabbt när den är som närmast asteroiden. Manövern är nödvändig för att man ska kunna vara säker på att Rosetta ska kunna hålla asteroiden inom instrumentens synfält under hela passagen. Av denna anledning utfördes den 24 mars 2008 en fullständig simulering av passagen. Testerna var framgångsrika och bekräftade hur robust Rosetta är.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Rosetta’s deep-space journey
Rosetta’s deep-space journey

Gerhard Schwehm, ESA Rosetta Mission Manager,
E-post: Gerhard.Schwehm @ esa.int

Rita Schulz, ESA Rosetta Project Scientist,
E-post: Rita.Schulz @ esa.int,

Andrea Accomazzo, ESA Rosetta Spacecraft Operations Manager,
E-post: Andrea.Accomazzo @ esa.int

Related Links