Celkový pohled na pánev Ladon.

Roztříštěné rysy pánve Ladon

2 srpen 2012

Sonda ESA Mars Express zaměřila svoji pozornost na jižní oblast čásetčně zasypaného kráteru o průměru zhruba 440 kilometrů, který je neformálně známý jako pánev Ladon.

Snímek, na němž údolí Ladon přechází ve velkou dopadovou oblast, ukazuje velké množství útvarů. Z nich stojí za pozornost dvojité propojené dopadové krátery Sigli a Shambe, jejichž základy jsou zkřížené výraznými prasklinami.

Fotografie oblasti byla pořízena 27. dubna 2012 pomocí stereoskopické kamery s vysokým rozlišením na sondě Mars Express. Místo přitom poutá pozornost vědců celého světa, protože obsahuje výrazné znaky přítomnosti dávných jezer a řek.

Zdejší krátery Holden a Eberswalde byly mezi čtyřmi kandidáty, do nichž NASA zvažovala poslat svoji sondu Mars Science Laboratory.

Detailní mapa ukazuje jasné důkazy, že se oblastí kdysi valily ohromné masy vody přitékající z jižních vysočin. Voda zaplavila údolí Ladon a odtud následně tekla do pánve Ladon.

Pohled na krátery Sigli a Shambe.

Eliptické krátery o průměru šestnácti kilometrů jako jsou tyto, vznikají ve chvíli, kdy asteroidy nebo komety dopadnou na povrch planety pod velmi mírným úhlem.

Vědci se domnívají, že jakoby kapalné stopy po dopadu jsou důkazem přítomnosti podzemního ledu, který se v okamžiku nárazu rozpustil. Druhotné dopady vytvořily množství malých kráterů v okolní krajině.

Pánev Ladon zasazená do širšího kontextu.

Spojené krátery Sigli a Shambe pak nejspíše vznikly později, když se přilétající projektil těsně před dopadem rozpadl na dvě části. Spojené krátery pak byly ještě později částečně zaplněné sedimenty.

Pohled na pánev Ladon.

Hluboké praskliny jsou dobře patrné u kráterů, zatímco ve střední a pravé části snímku se objevují drobnější krátery a menší praskliny. Tyto pokračují mimo obrázek, přičemž tvoří soustředné vzory. Podle všeho vznikly po zhutnění sedimentů a „sesednutí“ terénu.

Topografický pohled.

Přechod údolí Ladon do pánve Ladon je východně od kráterů Sigli a Shambe směrem k dolní části obrázku. Právě zde plus na několika dalších místech snímku je vidět světlejší vrstvy hornin. Podle všeho jde o jílovité horniny, což by podporovalo teorii o přítomnosti tekoucí vody v minulosti.

3D pohled.

Kromě toho je možné vidět zvlněné struktury připomínající údolí, které směřují do větší nížiny a které jsou nad krátery Sigli a Shambe. Také ty jsou považovány za důkaz přítomnosti dávné tekoucí vody.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.