Industrikontraktet för BepiColombo nu undertecknat

ESA and Astrium sign the BepiColombo contract
18 januari 2008

Den industriella utvecklingen av BepiColombo, Europas första uppdrag till Merkurius, har nu officiellt startat. Huvudkontraktet, som ESA har tilldelat Astrium, undertecknades idag vid en ceremoni i Friedrichshafen, Tyskland.

BepiColombo, ett uppdrag som ska göra den mest omfattande studien av Merkurius någonsin, utsågs av ESA i oktober 2000 som ett av rymdorganisationens nyckeluppdrag. Sedan dess har flera industriella studier genomförts och resultaten från dessa ledde till att Astrium valdes som huvudentreprenör 2006.

BepiColombo ska sändas upp i augusti 2013 och når Merkurius efter en sex år lång resa mot solsystemets centrum. Detta är det första dubbla uppdraget till Merkurius, med en rymdfarkost från Europa och en från Japan. Programmet genomförs som ett samarbete med Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) under ESA:s ledning.

BepiColombo’s planetary and magnetospheric orbiters at Mercury

– De två farkosterna kommer att fokusera på vetenskapliga frågor som en planets ursprung och utveckling nära dess moderstjärna, tillståndet i planetens inre och hos dess magnetfält. Dessutom ska BepiColombo testa Einsteins allmänna relativitetsteori, säger Johannes Benkhoff, ESA:s Project Scientist för BepiColombo.

Den ena farkosten, ESA:s Mercury Planetary Orbiter (MPO), har med sig 11 instrument som med hjälp av olika våglängds- och undersökningsmetoder ska studera planetens yta och inre sammansättning med en aldrig tidigare skådad noggrannhet.

Den andra farkosten, JAXA:s Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), har med sig fem instrument för att studera planetens magnetosfär – den region i rymden runt planeten som domineras av dess magnetfält. På uppdrag från ESA skall Astrium leda ett nätverk av underentreprenörer för att designa och bygga ESA:s MPO-farkost och den så kallade Mercury Transfer Module. Det är denna modul som ska bära MPO/MMO-enheten till dess destination.

– Astrium kommer att möta flera tekniska utmaningar, tillägger Jan van Casteren, ESA:s Project Manager för BepiColombo. – De har främst att göra med svårigheten att kontrollera en rymdfarkost i den kärva miljön runt en planet så nära solen, där strålningen är cirka 10 gånger så intensiv som i jordens närhet.

BepiColombo’s propulsion

Ytterligare en svårighet med att nå Merkurius och sedan gå in i bana är den stora mängd energi som krävs för att bromsa upp mot solens gravitation. För att uppnå detta kommer faserna för resan och för att gå in i bana främst att lita till solelektrisk framdrivning, kompletterad med flera planetära närpassager och konventionell (kemisk) framdrivning.

För att erhålla bästa vetenskapliga resultat kommer Mercury Planetary Orbiter att arbeta vänd nedåt mot planeten med dess instrument, någonting som aldrig tidigare har provats vid Merkurius på grund av den intensiva hettan som kommer från ytan. Den kommer också att leverera den högsta datahastigheten som någonsin använts vid Merkurius, vilket gör att en stor volym kvalitetsdata skickas till jorden för maximalt vetenskapligt utbyte.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Jan van Casteren, ESA BepiColombo Project Manager
Email: Jan.van.Casteren @ esa.int

Johannes Benkhoff, ESA BepiColombo Project Scientist
Email: Johannes.benkhoff @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.