Venus vulkaner nyligen aktiva

Mars Express har hittat lavaflöden vid Idunn Mons som bara är mellan några miljoner och några hundra tusen år gamla.
26 april 2010

ESA:s Venus Express har upptäckt unga lavaflöden på jordens systerplanet. Det pekar starkt på att det finns aktiva vulkaner på Venus i dag.

Forskarna har länge vetat att det finns för få nedslagskratrar på Venus för att dess yta ska vara ungefär lika gammal som planeten. Det är uppenbart att någonting har gjort om ytan på Venus minst en gång sedan planeten bildades. Venus saknar också kratrar som är mindre än tre kilometer. Men det beror på att planetens ofantligt tjocka atmosfär hindrar kroppar som är så små att de skulle ge upphov till sådana kratrar att nå marken i ett sådant skicka att de kan orsaka kratrar. Genom att räkna kratrar har forskarna räknat ut att Venus yta är ca 500 miljoner år gammal.

Venus saknar kontinentalplattor

Venus
Venus är nästan exakt lika stor som jorden och har därför förmodligen ett inre som är rätt likt vår planets

Venus verkar sakna den plattektonik som under geologiska epoker flyttar runt jordens kontinentalplattor och därigenom ger upphov till en konstant vulkanism. Denna vulkanism fungerar också som en ventil för jordens heta inre, som därigenom hela tiden kan släppa ut den värme som bildas. Det kan alltså inte Venus göra på samma sätt, trots att det borde finnas ungefär lika mycket värme i Venus eftersom planeten är nästan exakt lika stor som jorden.

Enligt en teori löses detta problem på Venus genom att ytan helt enkelt ger vika när det byggts upp tillräckligt mycket energi i planetens inre. Likt en kastrull mjölk på spisen skulle planeten helt enkelt koka över med ungefär 500 miljoner års mellanrum. Då skulle i princip hela ytan täckas av ett lavahav, vilket skulle förklara varför ytan verkar vara relativt ung.

Praktiskt taget i går

Venus Express
Venus Express har cirklat runt Venus sedan april 2006

De senaste resultaten från Venus Express motsäger emellertid denna teori. Genom att i infrarött mäta hur ljusa bergmaterialen vid tre misstänkta vulkanformationer har forskarna konstaterat att lavaflödena från dessa vulkaner har en annan sammansättning än omgivningen. Det borde de inte ha haft om de utsatts för atmosfärens påverkan i hundramiljontals år.

Resultaten pekar istället på att flödena är högst 2,5 miljoner år gamla, och kanske så unga som 250 000 år.

Geologiskt betyder det att vulkanerna hade utbrott praktiskt taget i går. Det pekar i sin tur på att Venus har en aktiv, pågående vulkanism.

– Det här är ett mycket signifikant resultat, säger Håkan Svedhem, som är vetenskapligt ansvarig för Venus Express på ESA.

Mängder av pannkaksvulkaner

Geological activity on Venus?
Mycket tyder på att Venus är en av solsystemets geologiskt mest aktiva planeter

En komplett omvälvning av ytan skulle vara en ofantligt spektakulär händelse, men sanningen verkar alltså vara mer prosaisk.

– Det finns fascinerande modeller som visar att Venus på kort tid kan bli fullständigt täckt i kilometrar av lava, säger Sue Smrekar på NASA:s Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien. Men de kräver att Venus inre beter sig helt annorlunda än jordens inre. Om vulkanismen är mer gradvis på antyder det att dess inre beter sig mer som jordens, men utan plattektoniken.

Venus har en enorm uppsjö av vulkaner. Ungefär 80 procent av ytan är täckt av en mosaik av vulkaniska avlagringar. Där finns hundratalet stora sköldvulkaner och vulkaniska ringar 100–300 kilometer i diameter som verkar vara unika för Venus. Av vulkaner som är mindre än 20 kilometer i diameter finns hundratusentals eller kanske miljoner. Många av dem är platta men breda, och kallas därför för pannkaksvulkaner. Om Venus har en pågående vulkanism finns det alltså många hål att släppa ut lavan genom.

Andra tecken

Venus
Venus har många likheter med jorden, men också många olikheter

Dessa senaste resultat stämmer väl ihop med mätningar av atmosfärens halt av svaveldioxid från 70- och 80-talet, där man såg en tiofaldig minskning mellan 1978 och 1986. Detta skulle kunna förklaras om halten 1978 tillfälligt höjts av ett stort vulkanutbrott.

Kanske kommer Venus Express i framtiden att avslöja mer om vår systerplanets geologiska aktivitet. På så sätt kan vi också lära oss mer om jorden, eftersom de två planeterna i många avseenden är så lika. Kanske kan vi förstå varför jorden blivit så lämpligt för liv medan Venus är nästan så långt ifrån lämplig en planet kan komma.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.