Mars’ moon Phobos

ESA nærmer seg opprinnelsen til Mars’ største måne

16 oktober 2008

Europeiske romforskere nærmer seg svaret på gåten om opprinnelsen til Mars' største måne, Phobos. Takket være en rekke nære passeringer med ESAs sonde Mars Express, kan vi fastslå nesten sikkert at månen er en "haug med stein", og ikke ett enkelt helt objekt. Det er imidlertid fortsatt uklart hvor denne haugen kommer fra.

Til forskjell fra jorda med sin ene, store måne, er Mars vert for to små måner. Den største er Phobos, en uregelmessig klump med romstein som bare er 27 x 22 x 19 kilometer stor.

3D model of Phobos dressed with real images

I løpet av sommeren foretok Mars Express en rekke nære passeringer av Phobos. Sonden er utstyrt med et stereokamera med høy oppløsning (HRSC - High Resolution Stereo Camera) som tok bilder ved nesten alle passeringene. En forskningsgruppe ledet av Gerhard Neukum ved Freie Universität Berlin, bruker nå disse og tidligere innsamlede data for å konstruere en mer nøyaktig 3D-modell av Phobos, slik at månens volum kan fastslås mer nøyaktig.

Mars Express orbit deviated by Phobos

Under en av passeringene foretok i tillegg eksperimentgruppen Mars Express Radio Science (MaRS), ledet av Martin Pätzold ved Rheinisches Institut fuer Umweltforschung ved Universitetet i Köln, nøyaktige registreringer av sondens radiosignaler. Forskerne registrerte frekvensendringene som skjedde da Phobos' gravitasjon trakk på Mars Express. Disse dataene brukes av Tom Andert ved Universität der Bundeswehr i München og Pascal Rosenblatt ved Royal Observatory of Belgium, begge medlemmer av MaRS-gruppen, til å beregne Mars-månens masse. " Gruppens masseestimat for Phobos er per i dag 1.072 10 16 kg, eller omtrent én milliarddel av jordas masse."

Ved å kombinere dataene av masse og volum, kan forskerne beregne månens tetthet. Det vil gi et nytt og viktig spor på hvordan Phobos ble dannet. Du kan lese mer på….

Photo mosaic of Phobos in super resolution

For mer informasjon

Gerhard Neukum, HRSC Principal Investigator, Freie Universität Berlin, Germany
Email: gneukum @ zedat.fu-berlin.de

Martin Pätzold, MaRS Principal Investigator, Rheinisches Institut fuer Umweltforschung, University of Cologne
Email: Paetzold @ geo.uni-koeln.de

Pascal Rosenblatt, MaRS science team, Royal Observatory of Belgium
Email: Pascal.Rosenblatt @ oma.be

Tom Andert, Universität der Bundeswehr Muenchen, Germany
Email: Tom.Andert @ unibw-muenchen.de

Agustin Chicarro, ESA Mars Express Project Scientist
Email: Agustin.Chicarro @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.