Vetenskapsmän från Mars Express hittar ett annorlunda Mars under ytan

Subsurface echoes from Chryse Planitia plains
13 december 2006

ESA PR 45-2006. I de resultat, som huvudforskaren för Mars Express MARSIS-radar Giovanni Picardi från Roms universitet ‘La Sapienza’ beskriver som helt utan motstycke, visar Mars vetenskapsmännen att den har ett äldre, rynkigare ansikte begravt under ytan.

Resultaten erhölls genom MARSIS, en banbrytande sondradar ombord på ESA:s Mars Express, och har gett nya och viktiga ledtrådar om Mars gåtfulla geologiska historia.

Observationerna som gjorts av MARSIS, den första under-ytansondradar som använts för att undersöka en planet, ger starka indikationer om att gamla nedslagskratrar ligger gömda under de släta slätterna på Mars norra hemisfär. Den här tekniken använder sig av ekot från radiovågor som trängt ner under ytan.

Location of buried basins detected by MARSIS
Location of buried basins detected by MARSIS

MARSIS har hittat bevis på att gömda nedslagskratrar – med en diameter på 130 till 470 kilometer – finns under stora delar av de nordliga lågländerna.

Med MARSIS ”är det nästan som att ha röntgenblick” sa Thomas R. Watters, från National Air and Space Museums centrum för Earth and Planetary Studies, Washington, och huvudförfattare till resultatrapporterna. ”Utöver de tidigare okända nedslagssänkorna, har vi också säkerställt nästan omärkliga, i det närmaste cirkelformade, topografiska sänkor i lågländerna som kan relateras till nedslagsmärken.”

Genom att studera hur Mars utvecklades kan vi förstå jordens tidiga utveckling. Vissa av de tecken som visar hur krafterna arbetade för tusen miljoner år sedan är svårare att hitta här på jorden, för många av dem är utplånade av bebyggelse och erosion.

Subsurface echoes from buried basins
Subsurface echoes from buried basins

De nya fynden tar planetforskarna närmare lösningen på en av de mer långlivade gåtorna kring den geologiska evolutionen och Mars historia. I motsats till jorden visar Mars en slående olikhet mellan den norra och södra hemisfären. Nästan hela den södra hemisfären täcks av kuperat högland med många kratrar, medan den största delen av den norra hemisfären har en slätare yta utan stora höjningar.

Eftersom nedslagen som skapar kratrarna kan inträffa var som helst på en planet brukar områden med färre kratrar klassas som yngre, där geologiska processer raderat ut ärren efter nedslagen. Ytan på Mars norra slätter är ung och slät, täckt av stora mängder vulkanisk lava och sediment. Men MARSIS nya data indikerar att den underliggande skorpan är extremt gammal.

Other subsurface echoes from buried basins
Other subsurface echoes from buried basins

“Antalet begravda kratrar större än 200 kilometer som vi har hittat med MARSIS visar att den underliggande skorpan på de norra lågländerna måste vara väldigt gammal, daterad till den tidiga Noak-epoken, som sträcker sig från planetens födelse tills för omkring 4 tusen miljoner år sedan”, säger Jeffrey Plaut, MARSIS biträdande huvudforskare, från Jet Propulsion Laboratory, Kalifornien,

Den tidiga Noak-epoken var en period då skapandet av nedslagskratrar var intensivt över hela solsystemet.

Resultaten antyder att de norra lågländernas skorpa är lika gammal som de södra lågländernas äldsta synliga yta, också den daterade till Noak-epoken, och att olikheterna mellan den norra och södra hemisfären antagligen uppstod mycket tidigt i Mars historia.

“Resultaten är verkligen intressanta och helt enastående,” tillade Giovanni Picardi, MARSIS huvudforskare, från Roms universitet ‘La Sapienza’. “MARSIS kan bidra med förståelse för Mars geologi genom en ytanalys och en under-ytan-morfologi. Tillsammans med en detaljerad analys av alla data från instrumenten kan vi skaffa värdefull information om materialets sammansättning.”

Ytterligare information till medierna lämnas av

ESA Media Relations Office
Tel: +33 (0) 1 53 69 7155
Fax: +33 (0) 1 53 69 7690

Thomas R. Watters, National Air and Space Museum's Center for Earth and Planetary Studies, Washington, USA
Email: watterst@si.edu

Giovanni Picardi, MARSIS Principal Investigator, Univ.di Roma 'La Sapienza', Italy
E-mail: picar@infocom.uniroma1.it

Jeffrey Plaut, MARSIS Co-Principal Investigator, NASA/JPL
E-mail: plaut @ jpl.nasa.gov

Agustin Chicarro, ESA Mars Express Project Scientist
Email: agustin.chicarro @ esa.int

Roberto Seu, MARSIS co-investigator and SHARAD Principal Investigator, Univ. di Roma 'La Sapienza', Italy
Email: roberto.seu@uniroma1.it

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.