Agency

ESA, fakta og tall

2237 views 9 likes
ESA / Space in Member States / Norway

Hva er ESA?

European Space Agency er Europas innfallsport til verdensrommet. Formålet med organisasjonen er å forme utviklingen av Europas romkompetanse og sikre at investeringer i rommet skal fortsette å gavne innbyggerne i Europa.

ESA har 18 medlemsland. Ved å samordne medlemslandenes økonomiske og intellektuelle ressurser kan ESA gjennomføre programmer og aktiviteter som ligger langt utenfor rekkevidden av det en hvilken som helst europeisk nasjon kan klare på egen hånd.

Hva gjør ESA?

ESAs oppgave er å utarbeide og gjennomføre det europeiske romprogrammet. Organisasjonens prosjekter tar sikte på samle mer kunnskap om Jorden, våre nærmeste omgivelser, solsystemet og universet, samt å utvikle satellittbaserte teknologier og tjenester og markedsføre europeisk næringsliv. ESA samarbeider også tett med romorganisasjoner utenfor Europa for at hele menneskeheten skal få glede av virksomheten.

Hvem er med i ESA?

ESAs 18 medlemsland er Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Grekenland, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland og Østerrike. Canada, Den tsjekkiske republikk og Ungarn deltar i enkelte prosjekter gjennom samarbeidsavtaler.

Alle medlemslandene i EU er altså ikke medlemmer i ESA, og alle medlemslandene i ESA er ikke EU-medlemmer. ESA er en helt uavhengig organisasjon, selv om båndene til EU er sterke gjennom rammeavtalen ESA/EC. De to organisasjonene har en felles europeisk romstrategi og samarbeider om utviklingen av retningslinjene for europeisk romvirksomhet.

Paris, Frankrike - MERIS, 14. juli 2003
Paris, Frankrike - MERIS, 14. juli 2003

Hvor holder ESA til?

ESA-hovedkvarteret ligger i Paris, og retningslinjene og programmene utformes her. Men ESA har sentre med ulike ansvarsområder andre steder i Europa også.

 

 

 

 

  • ESTEC (European Space Research and Technology Centre) ligger i Noordwijk i Nederland, og er hovedsete for det mest av romfartøy- og teknologiutviklingen i ESA.
  • ESOC (European Space Operations Centre) har overvåkingsansvaret for ESA-satellittene som går i bane, og ligger i Darmstadt i Tyskland
  • EAC (European Astronauts Centre) ligger i Køln i Tyskland og er treningssenteret for fremtidige astronauter.
  • ESRIN (European Space Research Institute) ligger i Frascati i nærheten av Roma i Italia. Dette senteret har blant annet ansvaret for å samle inn, lagre og distribuere satellittdata som ESAs samarbeidspartnere trenger, i tillegg til å fungere som organisasjonens teknologisenter.

ESA er også representert ved kontorer i Belgia, USA og Russland. Organisasjonen har dessuten en oppskytingsbase i Fransk Guyana samt bakke- og observasjonsstasjoner forskjellige steder i verden.

Kontrollrom ved ESOC, Darmstadt, Tyskland
Kontrollrom ved ESOC, Darmstadt, Tyskland

Hvor mange mennesker arbeider for ESA?

I 2003 hadde ESA cirka 1920 ansatte. Disse høyt kvalifiserte menneskene kommer fra alle medlemslandene, og staben omfatter blant annet forskere, ingeniører, spesialister innen informasjonsteknologi og administrativt personale.

Hvordan finansieres ESA?

ESAs faste aktiviteter (romforskningsprogrammene og det generelle budsjettet) finansieres av bidrag fra alle medlemslandene beregnet ut fra bruttonasjonalproduktet i hvert enkelt land. ESA gjennomfører også et antall spesialprogrammer. Hvert enkelt land bestemmer hvilke spesialprogrammer de ønsker å delta i og hvor mye de vil bidra med.

Hvor stort er ESAs budsjett?

I 2006 var budsjettet på 2904 millioner euro. ESA drives etter prinsippet om geografisk retur, dvs. at organisasjonen investerer i alle medlemslandene via industrikontrakter i forbindelse med romprogrammene, og at investeringene mer eller mindre samsvarer med bidraget fra hvert enkelt land.

Hvor mye bruker hver europeer på ESA?

Europeerne investerer svært lite pr. hode. Hver europeer betaler i gjennomsnitt like mye i skatt som går til investeringer i romvirksomhet, som en kinobillett koster. I USA er investeringene i sivile romaktiviteter nesten fire ganger høyere.

Hvordan drives ESA?

ESA Rådet er organisasjonens styrende enhet. Her fastlegges hovedretningslinjene som er grunnlaget for utviklingen av det europeiske romprogrammet. Hvert medlemsland er representert med én stemme i Rådet, uavhengig av størrelse eller økonomisk bidrag.

Organisasjonen ledes av en generaldirektør som velges av Rådet for fire år om gangen. Hver enkelt forskningssektor har sitt eget direktorat som rapporterer til generaldirektøren. ESAs nåværende generaldirektør er Jean-Jacques Dordain.

ESAs adresse
European Space Agency
8-10 rue Mario Nikis
75738 Paris
Cedex 15
France

Communication Department
Tel: + 33 1 5369 7155
Fax: + 33 1 5369 7690

Related Links